Spotkania SIG – Srebrna gospodarka | 14.04.16 | podsumowanie

SIG - Srebrna gospodarka

Jednym z głównych wyzwań współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest proces starzenia się ludności. Złożony charakter zmian z tym związanych uzasadnia podejmowanie różnego rodzaju działań. Starzenie się społeczeństwa i indywidualny wymiar starości decydują o rodzaju i zakresie aktywności w polityce społecznej gdyż populację osób starszych cechuje szczególna niejednorodność. Różnicuje ją wiek, stan zdrowia, poziom zamożności, sytuacja rodzinna, wykształcenie, warunki życia, wiedza i doświadczenie, a także fizyczne i mentalne możliwości.

Srebrna gospodarka to inaczej gospodarka senioralna rozumiana jako system usług i wytwarzania dóbr ukierunkowany na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i zaspokajający ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz zdrowotne. Jej najsilniejsza część dotyczy opieki medycznej i pielęgnacyjnej w systemach rozproszonym i stacjonarnym. Interesujący nas sektor to promocja zdrowia, popularyzacja dobrych praktyk i aktywności osób starszych.

Elderly woman exercising with dumbbells.

W dniu 14.04.16 odbyło się kolejne Spotkanie SIG – tym razem poświęcone srebrnej gospodarce. Podczas spotkania odpowiedzieliśmy na wiele ważnych pytań, poznaliśmy innowacyjne rozwiązania, określiliśmy problemy, cele oraz stojące przed seniorami wyzwania. Pod okiem ekspertów uwzględniliśmy jej rozmaite gałęzie, m.in. problematykę promocji zdrowia oraz  aktywności osób starszych, opiekę medyczną i sanatoryjną finansowanie programów i inicjatyw gospodarczych. Zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach SIG – stanowiących platformę wymiany poglądów, kontaktów i wiedzy.

Podczas spotkania wysłuchaliśmy następujących prezentacji:

  1. Sylwia Tałach – Kubas (Stowarzyszenie Plineu) pytała jak utrzymać zdrowie fizyczne i mentalne w wieku senioralnym i wspierać utrzymywanie nawyków zdrowego stylu życia w Planner 50+ realizowanym przez Akademię Zdrowego Stylu Życia PLINEU. Akademia zrealizowała w ubiegłych latach Projekt ACTIVE I – Healthy Active Living for Well-Aged Adults w ramach Lifelong Learning Programme realizowany wraz z Instytutem Sportu przy Westfälische Wilhelms – Uniwersytecie w Muenster (Niemcy). Najważniejsze punkty wokół których spełniany był program zdrowego starzenia: 1. Bądź aktywny, 2. Wychodź do ludzi, 3. Poznawaj, 4. Dziel się z innymi oraz 5. Bądź uważny/a”.1
  2. Bożena Rajchel – Chyla  z Instytutu Przemysłu Skórzanego przedstawiła współczesny problem osób starszych z cukrzycą i reumatoidalnym zapaleniem stawów wraz z jego innowacyjnymi rozwiązaniami – specjalnym obuwiem wpływającym na poprawę sprawności fizycznej.  Działania takie jak: odpowiednia opieka medyczna, edukacja w zakresie profilaktyki i domowej pielęgnacji stóp, pielęgnacja stóp (zabiegi podologiczne), zaopatrzenie w odpowiednie obuwie, wkładki i inne ortezy kończyn dolnych, mogą i powinny nie tylko przynosić ulgę dotkniętym bolesnością stopom, ale umożliwiać czynny udział w działalności zawodowej i społecznej. Ogromne znaczenie ma tutaj obuwie ortopedyczno-lecznicze wykonywane seryjnie, pooperacyjnie lub na miarę. Charakteryzują je: podszewki i wyściółki, które można łatwo oczyścić z zabrudzeń, konstrukcja obuwia, z ograniczoną ilością elementów a tym samym szwów i zgrubieńmiękkie, piankowe wyłożenia w miejscach newralgicznych (język, kołnierz, okolice kostek, konstrukcja cholewek zapewniająca łatwe wzuwanie obuwia, dobre dopasowanie obuwia do stopy i łatwe zapinanie obuwia, podeszwy o zróżnicowanych właściwościach. 2
  3. Justyna Kalota z Comarch Healthcare przybliżyła nam nowoczesne metody z zakresu telemedycyny dedykowane współczesnym seniorom – tzw. Zdalne Usługi Opiekuńcze. Mają one na celu stały monitoring osób starszych, umożliwienie im stałego kontaktu z lekarzem bez konieczności ciągłego wychodzenia z domu, lokalizację pacjentów na mapach oraz kontrolę stanu zdrowia pacjentów przez wykwalifikowanych ratowników i specjalistów.  To również dostęp do aparatury pomiarowej, realizacja leczenia zdalnie i indywidualne traktowanie pacjenta (dopasowana konfiguracja pomiarów i terapii). 3
  4. Monika Brzyska i Aleksandra Piłat Zakład Socjologii Medycyny Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegentki zaprezentowały problematykę promocji zdrowia oraz  aktywności osób starszych. Udało nam się dowiedzieć, że Polska należy do jednego z siedmiu najszybciej starzejących się państw Europy a prognozowany dalszy wzrost liczby osób starszych spowoduje konieczność zmierzenia się z wieloma, różnego rodzaju, wyzwaniami. W 2014 roku Polska była zamieszkana przez 5 874 047 osób w wieku 65 lat i więcej, co stanowiło 15.3% populacji, a do 2050 roku niemalże co trzecia osoba będzie miała 65 lat i więcej. Istotnym zjawiskiem jest tzw. podwójne starzenie się ludności. W Małopolsce liczba osób po 80 roku życia wynosiła w 2013 roku ponad 129 tysięcy. Prelegentki zaprezentowały interesujący system HealthProElderly, promujący zdrowie dla odbiorców 50+, 60+, który zaszczepiony został na polskim gruncie przynosząc satysfakcjonujące efekty. 4
  5. Katarzyna Opoczka (UMWM) przedstawiła losy srebrnej gospodarki w kontekście regionu Małopolski. To pierwszy region w kraju, gdzie podjęto prace nad budowaniem polityki senioralnej. Władze województwa nie mają wątpliwości, że odpowiednie działania w tym zakresie są szansą na gospodarczy rozwój regionu. Dlatego też powstał  poradnik „Srebrna gospodarka szansą dla Małopolski” –  zbiór rekomendacji i wskazówek, które pomogą w realizowaniu polityki senioralnej także na szczeblu lokalnym. To pierwsze tego typu opracowanie w Polsce. Poza tym poznaliśmy nowe technologie dla Srebrnej Gospodarki oraz plany otwartego konkursu ofert wraz z najbliższym Kongresem Srebrnej Gospodarki. 765869_Srebrna_okladka_srednie

Dziękujemy przybyłym gościom, wśród nich znaleźli się przedstawiciele z: „BINFO-Info-media Biuro Informacji Kraków/Stowarzyszenie StoSA Kraków, Rada Krakowskich Seniorów/Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundacja „SeniorPlus” oraz Wielickie Towarzystwo Muzyczne.

IMG_9266 IMG_9278 IMG_9280 IMG_9295 IMG_9315 IMG_9324 IMG_9336Spotkanie odbyło się w Pensjonacie i Restauracji „U Pana Cogito”

ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków

KLS_logo_png