piątek, 9 grudnia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Zespół Innowacji Klastra (ZIN) pełni rolę interdyscyplinarnego, kooperacyjnego centrum transferu wiedzy (think-tanku) w obszarze biotechnologii i life science dla Regionu Małopolski.  Zespół tworzą osoby zatrudnione w instytucjach naukowych na stanowiskach związanych z transferem wiedzy, komercjalizacją, współpracą z praktyką lub rozwojem biznesu.

Celem ZIN jest wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej, podnoszenie efektywności działań w zakresie komercjalizacji wiedzy i transferu technologii oraz rozwijanie powiązań sfery nauki i biznesu w obszarze biotechnologii i life science w Bio-Regionie Małopolska.  ZIN wdraża do praktyki nauki i biznesu koncepcję open innovation.

Zadania Zespołu:

 • Identyfikowanie, opracowywanie i udostępnianie informacji nt. oferty technologicznej i oferty kooperacyjnej w obszarze biotechnologii i life science instytucji naukowych z Małopolski;
 • promocja współpracy z sektorem nauki oraz ułatwianie dostępu do zasobów badawczych i zespołów naukowych;
 • promocja współpracy z sektorem biznesu, w tym aktywne wspieranie innowacyjnych projektów realizowanych we współpracy nauki i biznesu;
 • przygotowanie i realizacja wspólnych projektów ukierunkowanych na promocję i rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości;
 • indywidualna pomoc i doradztwo w zakresie realizacji projektów innowacyjnych;
 • rozwijanie i wdrażanie standardów i najlepszych praktyk w zakresie transferu wiedzy i komercjalizacji, ochrony własności intelektualnej, marketingu i organizacji;
 • rozwijanie sieci współpracy w kraju i za granicą w celu zwiększenia zdolności realizacji przedsięwzięć.

Instytucje uczestniczące:

 • Klaster LifeScience Kraków
 • Jagiellońskie Centrum Innowacji
 • Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU UJ)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • Instytut Zootechniki PIB
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny (CTT MPT)

Technology Transfer Offer

ZIN stworzył platformę prezentującą ofertę technologiczną partnerów Klastra. Projekty podzielone są na kategorie według technologii oraz zastosowania. Dodatkowe filtry obejmują podział ze względu na różne fazy rozwoju projektu, prawa własności intelektualnej oraz strategie dotyczące partnerstwa i możliwości współpracy.

Po rejestracji dostępna jest funkcja subskrypcji, umożliwiająca otrzymywanie najnowszych informacji o zmianach w wybranym projekcie lub kategorii. W celu zostania „kolaboratorem” i zamieszczenia swojej oferty prosimy o kontakt z Fundacją Klaster LifeScience Kraków.

Zobacz i wypróbuj na tto.lifescience.pl/.

Zespół Innowacji Klastra

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać możliwości współpracy z nauką lub biznesem! Skontaktuj się z Zespołem Innowacji Klastra w sprawach związanych z komercjalizacją, współpracą, rozwojem innowacyjnych pomysłów oraz technologiami w dziedzinie lifescience:

Klaster LifeScience Kraków
ul. Bobrzyńskiego 14
30-347 Kraków
tel. 12 2974605
fax. 12 2974646
e-mail: zin@lifescience.pl


PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

GRUPY TEMATYCZNE SIG SIG - AKTYWNE I ZDROWE ŻYCIE SIG - BADANIA NAD ROZWOJEM LEKÓW SIG - DIGITAL HEALTH & BIG DATA SIG - DIAGNOSTYKA MEDYCZNA SIG - INNOWACYJNY SZPITAL SIG - BIOGOSPODARKA

GRUPY TEMATYCZNE SIG

ZESPÓŁ INNOWACJI ZIN