Startup Road, 4 edycja konferencji

Startup Road

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konferencji Startup Road, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r. w Warszawie.

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk wdrażania projektów o charakterze proinnowacyjnym.

Harmonogram

 • 17:00 Usługi doradcze i proinnowacyjne dla startupów, z uwzględnieniem finansowania ze środków unijnych
 • Agnieszka Banrowska, Krzysztof Grzybowski – BTM INNOVATIONS SP. Z O.O.

 • 17:20 O zdobywaniu rynków
 • Krzysztof Jakubczak – PERSPECTIVA SOLUTIONS

 • 17:40 Enterprise Europe Network – wsparcie Startup w innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych rynków
 • Ewa Żbikowska – EEN INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO

 • 18:00 Lunch / Networking
 • 18:30 Jak założyć lub przenieść startup do Anglii
 • Kamil Dyś – DYS COMPANY

 • 18:50 Możliwości finansowania dla MŚP w instrumentach finansowych UE
 • Marek Ulman – KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

 • 19:10 O Dobrym Pomyśle i usługach akceleratora 2017/2018 Fundacji FIRE słów kilka
 • Mikołaj Różycki – CENTRUM INNOWACJI FIRE

Udział w konferencji jest darmowy, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja na konferencję na stronie: www.technologie-relacje-wiedza.pl.

Dlaczego Warto?

 • Nawiążesz kontakty
 • Networking – tworzenie własnej sieci kontaktów i budowanie długotrwałych relacji wsparciem dla biznesu.

 • Skorzystasz z doświadczenia innych
 • Dyskusje – wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, motywowanie do proinnowacyjnego działania biznesowego oraz przestrzeganie przed zagrożeniami i utrudnieniami na drodze do sukcesu – wsparcie w podejmowanie decyzji biznesowych.

 • Znajdziesz inspirację
 • Warsztaty – prezentacja dobrych praktyk wdrażania projektów innowacyjnych na rynek oraz stosowania nowoczesnych narzędzi daje nowe spojrzenie na innowacyjne projekty i metody zarządzania nimi.

 • Zdobędziesz wiedzę
 • Prelekcje – poznanie metod i dobrych praktyk transferu i komercjalizacji technologii we współczesnych firmach, przedstawienie głównych wyzwań i ryzyk stojących aktualnie przed osobami wdrażającymi projekty – ułatwi planowanie, realizację oraz ewaluację przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój innowacji.


Zobacz też:

15.12.2017 Startup Tips – Warsztaty oparte o 5 lat doświadczeń brokera technologii skupione na rozwoju startupu (Warsztaty)

Warsztat kierowany jest do: Osób posiadających pomysły na innowacyjne produkty lub usługi, które chciałyby upewnić się czy ich pomysł ma szansę powodzenia na rynku. Osób chcących poznać i stosować w swoim startupie metody i narzędzia użyteczne w rozwoju innowacyjnych produktów i usług. Pracowników korporacji zajmujących się wdrażaniem rozwiązań startupów w swojej organizacji. Autorów programów akceleracyjnych. Osób oceniających projekty technologiczne.

http://startuptips.pl