Od testowania do wdrażania – możliwości Małopolan wypracowane przez Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

61
Od testowania do wdrażania

Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych jest projektem realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od sierpnia 2016 roku na terenie Województwa Małopolskiego.

Celem projektu jest podnoszenie jakości usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych: osób starszych i osób z niepełnosprawnością. Działania Inkubatora skupiają się na inspirowaniu, wspieraniu i promowaniu innowacyjnych rozwiązań, aktywizując Innowatorów społecznych, ekspertów, pasjonatów, filantropów i specjalistów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników naukowych, ludzi biznesu i społeczników, innymi słowy – wszystkich działających w obszarze wsparcia społecznego.

Wokół Inkubatora skupiliśmy grupę osób świadomych społecznie i zaangażowanych, które szukają różnych dróg i możliwości mierzenia się z wyzwaniami jakie stawia przed nami społeczeństwo i czasy, w których żyjemy. Kluczową jest kwestia wsparcia i usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki pracy nad innowacjami zaktualizowaliśmy wiedzę o realnych potrzebach Małopolan, oraz rzeczywistych możliwościach ich zaspokojenia.

Chcąc wykorzystać potencjał pracy, relacji i możliwości, dotychczas przygotowano, sfinansowano i przetestowano 15 Innowacji Społecznych z obszaru usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych – mieszkańców Małopolski.

Po dokonaniu ewaluacji, oceny skuteczności i konsultacjach społecznych wybrano 4 Innowacje, które zdaniem członków Rady Innowacji Społecznych – przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki społecznej w Małopolsce – powinny zostać upowszechnione na szeroką (systemową) skalę.

Wśród wybranych Innowacji znalazły się:

  1. “Organizator Kompleksowej Opieki w Miejscu Zamieszkania”; realizator: Centrum Opieki Domowej NZOZ,
  2. Ścieżka moto – sensoryczna, realizator: Politechnika Krakowska,
  3. Czas na aktywność! Platforma internetowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa “Tęcza” w Krakowie,
  4. Zakupy bez barier – Gmina Kęty

Obecnie projekt znajduje się w fazie testowania kolejnych Innowacji, przyjętych w ramach III tury konkursu, wśród których przeważają rozwiązania technologiczne, stanowiące wsparcie w zakresie teleopieki, wykorzystujące sztuczną inteligencję, inteligentną odzież i aplikacje komputerowe, które bezpiecznie wprowadzają osoby zależne i ich opiekunów w erę technologii, usprawniając, ułatwiając i podnosząc standard oraz jakość świadczonych usług opiekuńczych.

Szczegóły dotyczące przyjętych innowacji z przyjemnością zaprezentujemy Państwu podczas prezentacji.

Oferta, czyli cel prezentacji

Przygotowując się do okresu upowszechniania przetestowanych innowacji, liczymy na zainteresowanie ze strony podmiotów sektora publicznego jak również prywatnego, działającego w obszarze usług opiekuńczych, medycznych, edukacyjnych, ale też nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Liczymy na współpracę z firmami działającymi w zakresie promocji, PR, BRAND Marketingu oraz szeroko rozumianym biznesie, które upowszechniając, również komercyjnie przetestowane przez Inkubator Innowacje, zapewnią maksymalnie szeroki rynek dla innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych.


O Prezentującym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Samorządu Województwa Małopolskiego.

Celem działania ROPS jest realizacja zadań samorządu woj. małopolskiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także zadań powierzonych na podstawie innych przepisów, porozumień i umów.

Anita Parszewska

Anita Parszewska

Anita Parszewska – Kierownik projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, pracownik samorządowy, manager, szczególnie chętnie działająca w obszarze Innowacyjnych rozwiązań społecznych.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018