AMICI – Anti Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease

103
AMiCI

Celem projektu jest stworzenie i rozwój europejskiej sieci współpracy instytucji i ekspertów w dziedzinie powłok antybakteryjnych oraz skoordynowanie międzynarodowych badań w tym zakresie. Klaster LifeScience Kraków i Uniwersytet Jagielloński są polskimi partnerami w konsorcjum projektowym obejmującym 32 kraje.

Zakażenia i choroby zakaźne stanowią ciągłe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Według Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), codziennie ponad 4 miliony osób narażone są na różnego rodzaju zakażenia. Projekt AMiCI będzie wspierać rozwój nowych lub alternatywnych (do środków dezynfekujących i antybiotyków) metod, które przyczynią się do zmniejszeni liczby zakażeń nabytych w związku z pobytem w szpitalu oraz do wzrostu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Obiecujące rezultaty w zakresie ochrony przed rozwojem bakterii daje nanotechnologia: przeciwbakteryjnej nano-powłoki (AntiMicrobial nano-Coatings), wzbogacone o składnik czynny, odpowiedzialny za eliminację drobnoustrojów, zyskują coraz szersze zastosowanie.

AMiCI

Nadal jednak zbyt mało wiadomo o skuteczności AMC, w tym o wpływie na rozprzestrzeniania się infekcji i na indukcję bakterii opornych na leki. Obecność substancji czynnych w AMC może promować (indukować) mechanizmy odporności, proces ten jednak powinien być w pełni zrozumiały i kontrolowany w celu jego rozwoju i ewentualnego wprowadzenia na zasadach „Safe-by-design”. Wyważona analiza ryzyka i korzyści to warunek do powszechnego stosowania AMC.

Sieć AMiCI łączy interesariuszy z różnych krajów i dyscyplin – naukowców, producentów i wykonawców powłok antybakteryjnych, a także organizacje wdrażające międzynarodowe standardy higieny. Ich głównym celem jest ocena wpływy nowych powłok antybakteryjnych (AMC) wdrażanych w sektorze zdrowia na rozpowszechnianie się infekcji, skuteczność zwalczania zakażeń nabytych w szpitalach oraz na antybiotykową odporność bakterii.

W ramach projektu można uczestniczyć w konferencjach, spotkaniach i seminariach poświęconych tematowi, a także uczestniczyć w stażach naukowych (tzw. Short Term Scientific Missions) dedykowanych dla „młodych naukowców”.

Konsorcjum AMiCI jest otwarte dla firm i instytucji badawczych – zapraszamy do zarejestrowania się w bazie danych ekspertów. Więcej szczegółów oraz bieżące informacje nt. projektu i działań AMiCI znajduje się na stronie www.amici-consortium.eu.

cost_logo.


Projekt AMiCI finansowany jest w ramach programu COST – jednej z najstarszych europejskich organizacji zajmujących się wspieraniem współpracy ponadnarodowej wśród naukowców i inżynierów w całej Europie.

  • Źródło finansowania: Cost Action (H2020)
  • Czas trwania projektu: 36 miesięcy
  • Rozpoczęcie projektu: 01/04/2016
  • Wartość projektu: 480 000 EUR

Przejdź na stronę COST

Przejdź na stronę projektu AMICI

h2020logo