DISH – Digital & Innovation Skills Helix in Health

Jednym z głównych wyzwań stojących przed społecznością europejską są zmiany demograficzne i wpływ jaki mogą za sobą nieść w kontekście systemu opieki zdrowotnej. Wzrastająca średnia długość życia i tendencja starzejącego się społeczeństwa powoduje, że coraz więcej starszych ludzi potrzebuje pomocy opieki zdrowotnej. Służba zdrowia znajduje się pod presją biorąc pod uwagę niedobory pracowników i braki w finansowaniu.

W odpowiedzi na te wyzwania opracowywana jest szeroka gama rozwiązań w zakresie e-zdrowia, której celem jest:

  1. Zapewnienie jakościowej opieki, pomimo mniejszej ilości środków
  2. Wspieranie pracowników opieki zdrowotnej w celu zapewnienia przejrzystości kanałów komunikacji
  3. Umożliwienie pacjentom lepszego zaangażowania w dbanie o własne zdrowie.

Mankamentem dla całej Europy jest fakt, że wiele z tych rozwiązań nie przechodzi do etapu wdrożenia, ponieważ:

  • rozwiązania były zbyt często rozwijane bez bliskiej współpracy z pracownikami służby zdrowia
  • brakowało ogólnej wiedzy z zakresu cyfryzacji i e-zdrowia wśród personelu
  • istniały bariery we wprowadzaniu zmian w praktykach organizacyjnych, modelach działania, które pozwoliłyby na wdrożenie sprytnych rozwiązań.

The Digital & Innovation Skills Helix, czyli projekt DISH rozwinie trzy główne koncepcje:

  1. koncepcja „learning innovation unit” oparta na trzech partnerstwach Helix, aby zapewnić lepszy rozwój i wdrożyć rozwiązania w zakresie e-zdrowia
  2. koncepcja szkoleń w miejscu pracy, zapewniająca pracownikom opieki zdrowotnej wiedzę z zakresu e-zdrowia
  3. koncepcja oceniania i potwierdzania umiejętności i kompetencji, która zapewni rozpoznanie i uelastycznienie pracowników służby zdrowia.

Projekt zawiera fazę przygotowawczą, fazę rozwoju i fazę testów, gdzie placówki medyczne, instytucje edukacyjne i klastry pracują razem. Ma to sprawić, aby opracowywane rzeczy były bliskie realnym potrzebom i zwiększyły poziom efektowności.

Partnerzy pochodzą z ośmiu krajów Unii Europejskiej reprezentując odmienne kultury, struktury polityczne, zwyczaje edukacyjne i systemy opieki zdrowotnej. Mając na uwadze różnorodność członków zespołu potrzebne będzie wypracowanie odpowiedniej elastyczności, aby zagwarantować transfer wiedzy.

Więcej o projekcie:

DISH.PDF