Konferencja Life Science Open Space

O imprezie

Life Science Open Space 2012 jest wydarzeniem poświęconym innowacjom w dziedzinie life science, zorganizowanym w formule zapewniającej interakcję pomiędzy twórcami i odbiorcami – użytkownikami innowacji. Głównym celem imprezy jest promocja interdyscyplinarnej współpracy na polu innowacji w obszarze „life science” poprzez:

 •       Prezentacje konkretnych ofert technologii i/lub ofert współpracy
 •       Prezentacje możliwości, potrzeb i idei
 •       Networking i bezpośrednie spotkania osób reprezentujących różne zainteresowania

Open space nawiązuje do koncepcji „otwartej innowacji”, zachęca do współpracy oraz promuje efektywne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i możliwości.

Temat: „Jakość życia”

Tematem przewodnim imprezy będzie współpraca w zakresie nowych technologii i produktów mających bezpośredni wpływ na jakość życia człowieka – w szczególności dotyczących:

 1.        Poszukiwania i rozwoju leków
 2.        E-zdrowia i telemedycyny
 3.        Diagnostyki medycznej
 4.        Zaawansowanych terapii nielekowych
 5.        Żywności, kosmetyków i środowiska człowieka

Dla kogo?

Impreza LSOS 2012 jest organizowana dla środowiska firm i instytucji związanych z innowacjami w obszarze life science, w celu wzajemnego poznania oferty i możliwości współpracy. W tym wymiarze ma charakter forum Klastra LifeScience i Bio-Regionu Małopolska.

LSOS2012 jest również imprezą otwartą dla partnerów Klastra LifeScience Kraków z kraju i z zagranicy, zainteresowanych poznaniem naszych możliwości i przedstawieniem swojej oferty współpracy. W tym wymiarze impreza służy budowaniu pozycji Bio-Regionu Małopolska w międzynarodowych sieciach współpracy.

Opcje aktywnego udziału w LSOS 2012

1. Podium Presentations
Prezentacja oferty technologicznej lub kooperacyjnej na podium  
Zapraszamy przedstawicieli  Członków,   Partnerów i sympatyków Klastra LifeScience Kraków do przesyłania propozycji prezentacji oferty technologicznej lub kooperacyjnej. Autorzy najciekawszych abstraktów zostaną zaproszeni do ich zaprezentowania podczas LSOS 2012.  Planowanych jest 20 prezentacji  w czterech sesjach.  Każdy prezentujący ma do dyspozycji 15 min. (5-7 slajdów) i musi być przygotowany na pytania i komentarze od widowni.

2. Publikacja w materiałach konferencyjnych LSOS 2012

Wszystkie oferty nadesłane w formie abstraktu i spełniające kryterium tematyczne, zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych rozdawanych uczestnikom oraz opublikowane w Internecie.  Szczegółowe zasady i formularz abstraktu dostępne są na: www.lifescienceopenspace.com  

3. Stand Presentations
Prezentacja oferty usług na indywidualnym stanowisku
Partnerzy Klastra LifeScience oferujący usługi kierowane do środowiska będą mogli przedstawiać swoją ofertę w godz. 10.00-17.30 na indywidualnym stoisku w lobby hotelu lub w małej sali konferencyjnej.  Ilość dostępnych miejsc jest ograniczona.

4.  Coffee breaks & Lunch
Spotkania partnerskie i networking
W przerwach pomiędzy sesjami prezentacji oraz w trakcie lunchu możliwe będą indywidualne spotkania z prezenterami ofert. Wszyscy uczestnicy imprezy będą mogli umawiać się na spotkania drogą elektroniczną

5.  Conference wrap-up & Wine Tasting Reception
Podsumowanie, uroczyste ogłoszenie wyników konkursów  i przyjęcie dla gości
Bezpośrednio po zakończeniu prezentacji zapraszamy na podsumowanie konferencji, w trakcie którego zostaną ogłoszone wyniki konkursów na „Najlepszy przykład praktycznego podejścia do otwartej innowacji” oraz na „Najciekawszą ofertę współpracy”.  Ostatnim akcentem LSOS 2012 będzie  wieczorne spotkanie przy winie, z udziałem uczestników Central European Life Science Investment Conference (CELSIC : 18-19 X 2012).

Konkursy

1: Najlepszy przykład praktycznego podejścia do otwartej innowacji

Pośród ofert przedstawionych na LSOS 2012 zostaną wybrane i nagrodzone prezentacje przedstawiające najlepsze przykłady (dobre praktyki) praktycznego podejścia do koncepcji Open Innovation.

Nagrody o wartości 2000 € zostaną przyznane przez jury składające się z ekspertów w dziedzinie innowacyjności, współpracy i rozwoju biznesu.

2: Najciekawsza oferta współpracy

Pośród ofert przedstawionych na LSOS 2012 zostanie wybrana najciekawsza, najbardziej przekonywująca prezentacja.

Nagrodą jest udział i możliwość  ponownego zaprezentowania swojej oferty podczas Second Central European Life Science Investment Conference w dniu 18 X 2012 r. Nagrodę przyznaje jury i uczestnicy konferencji.

Rejestracja i koszty

 • W imprezie LSOS 2012 mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane online lub posiadające indywidualne zaproszenie. Rejestracja na LSOS 2012 odbywa się online poprzez formularz dostępny tutaj.
 • Koszt udziału w LSOS 2012 wynosi 150 zł (45€) netto/ osobę.
 • Z opłaty za udział zwolnieni są autorzy ofert wybranych do prezentacji na konferencji oraz autorzy ofert zamieszczonych w materiałach konferencyjnych. Zwolnienie z opłaty dotyczy wyłącznie imprezy LSOS 2012 w dniu 17 X 2012.
 • Koszt udziału w dwu imprezach (LSOS 2012  i ELSIC 2012) dla członków Klastra wynosi 750 zł netto/ osobę.
 • Opłata za udział w imprezach pobierana jest przez firmę LifeScience Business Consulting (LSBC), która wystawia faktury na podstawie informacji podanej  w formularzu rejestracji.
 • Udział  we wszystkich zaplanowanych wydarzeniach podczas imprezy LSOS 2012 wymaga posiadania identyfikatora, który wydawany będzie zarejestrowanym uczestnikom w recepcji imprezy przy wejściu.

Więcej szczegółów na stronie www.lifescienceopenspace.com