Podsumowanie Life Science Open Space 2013

Można by powiedzieć, że LSOS 2013 to już historia gdyby nie fakt, że impreza miała na celu otwarcie nowych możliwości i pobudzenie do współpracy wszystkich uczestników. Z tej perspektywy to początek, który nie prowadzi do jednego szczęśliwego zakończenia, ale – mamy nadzieję  do wielu pozytywnych zdarzeń, z wieloma szczęśliwymi etapami.

Zapewne wiele osób jest zainteresowanych wynikami konkursu, ponieważ nie wszyscy mieli okazję uczestniczyć w ceremonii otwarcia kongresu Eurobiotech 2013.

Prezentacje oceniane były przez komisję w składzie: Anna K. Knap (New England PharmAssociates), Agnieszka Gaczkowska (Singularity University) i Kazimierz Murzyn (Fundacja Klaster LifeScience Kraków). Po naradzie, w trakcie której przedyskutowano wszystkie ‘za i przeciw’, komisja  postanowiła:

a) Nagrodę za Najciekawszą ofertę współpracy’ przyznać panu Henrykowi Metzowi za prezentację pt. ‘Life Balance Guide – Wysoka jakość życia’.

b) Nie przyznawać nagrody w za ‘Najlepszy przykład praktycznego podejścia do otwartej innowacji’.

Oczywiście należy się uzasadnienie powyższych decyzji.

Celem nagrody jest wyróżnienie, na podstawie prezentacji, tych osób lub firm, które (wg. członków komisji) mogą służyć za przykład ‘dobrej praktyki’, czyli takiego podejścia, postawy, czy sposobu działania, które warto promować.  Pierwszą nagrodzą chcemy nagradzać przykłady ‘praktycznego’ nie ‘możliwego’, czy ‘teoretycznego’ zastosowania koncepcji ‘otwartej innowacji’.  Otwarte podejście do innowacji jest – można by powiedzieć  – naturalnym sposobem działania w ekosystemie tworzonym przez inicjatywę klastrową. Nie jest to łatwy temat i właśnie dlatego chcemy promować te przykłady, które pokazują, jak można.

Niestety wśród przedstawionych ofert nie znaleźliśmy dobrego przykładu zastosowania koncepcji Otwartej Innowacji, który faktycznie nadawałby się do rozpropagowania. Czy takich przykładów nie ma, czy też jest to kwestia prezentacji, które tego nie ujawniły – na to trudno odpowiedzieć.  Komunikat z tego werdyktu jest jednoznaczny: musimy się bardziej postarać i nie chodzi tutaj o ‘malowanie trawy na zielono’.  Koncepcja ‘Otwartej Innowacji’ może mieć rzeczywistą i praktyczną wartość, jeżeli będzie realizowana ze zrozumieniem i w sprzyjającym po temu otoczeniu.  Ważna jest również umiejętność prowadzenia otwartego dialogu na ten temat.

Celem drugiej nagrody jest wyróżnienie sposobu przygotowania i prezentowania swojej idei. Dla innowatora skupionego na swoim projekcie, umiejętność zainteresowania innych jest równie ważna, jak kompetencje merytoryczne niezbędne do wytworzenia innowacji. Szczególnie ma to znaczenie w dziedzinie life science, gdzie praktycznie nie ma możliwości odniesienia sukcesu samodzielnie, bez zaangażowania do współpracy innych osób.

Prezentacja ‘Life Balance Guide -Wysoka jakość życia’ wyróżniała się wśród innych zwartością i kompletnością tego, co autor chciał przekazać: była krótka, wykorzystywała wybrane informacje podkreślające główną myśl, a przy tym łatwe do zrozumienia dla uczestników tego właśnie spotkania i zmierzała do konkretnego celu.

Trzeba zaznaczyć, że było wiele dobrych prezentacji, w szczególności warto pochwalić te dotyczące rozwijanych technologii, które również skupiały się na konkretnej idei i prowadziły słuchacza do konkluzji i zachęcały do dalszego działania.

W rozmowach w trakcie i po zakończeniu spotkania miałem okazję usłyszeć o pozytywnych efektach i dalszych planach, zainspirowanych prezentacjami.  Sukcesem imprezy będzie już, jeżeli chociaż jedna z prezentowanych ofert współpracy będzie miała swój ciąg dalszy. Chętnie o tym usłyszymy i przedstawimy, jako przykład małego sukcesu.

Wszystkie abstrakty, zawierające wasze idee są dostępne na stronie www.lifescienceopenspace.com oraz będą dystrybuowane na nośnikach elektronicznych przy różnych okazjach.  Galerię zdjęć można obejrzeć tutaj.

Zapraszamy na spotkania klubowe Klastra, które odbędą się w połowie listopada i grudnia. Szczegółowe daty zostaną ogłoszone na stronach internetowych Klastra.

Kazimierz Murzyn,

Dyrektor Zarządzający Fundacji Klaster LifeScience Kraków

 

Kraków 10.10.2013