Wsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach targowych / partneringowych

702
Imprezy targowo-partneringowe

Zadanie polega na bezpośrednim wsparciu udziału firm MŚP sektora life science z Małopolski w wybranych międzynarodowych imprezach targowych, organizowanych cyklicznie w EU, USA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA):

Wybrane zostały imprezy targowo-partneringowe:

oraz imprezy targowe:

Możliwości i zasady udziału w projekcie /imprezy targowe i partneringowe/:

  1. Wsparciem objęte są firmy sektora MŚP.
  2. W każdej z wymienionych imprez zagranicznych będzie mogło wziąć udział 6 osób, maksymalnie do 2 osób z jednej firmy. Jedna firma może uczestniczyć w wielu imprezach.
  3. W imprezach krajowych będzie mogło wziąć udział 12 osób, maksymalnie do 2 osób z jednej firmy.
  4. Wsparcie udziału w wybranych imprezach obejmuje pokrycie kosztów podróży i hotelu w miejscu imprezy, koszty ubezpieczenia oraz koszty wstępu, w tym udziału w module partneringowym.
  5. Wsparcie w ramach niniejszego projektu stanowi pomoc ‘de minimis’ i jest udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. Uczestnicy są odpowiedzialni za właściwe i zgodne ze stanem rzeczywistym raportowanie otrzymanej pomocy ‘de minimis’.
  6. Do programu wsparcia będą kwalifikowane wyłącznie firmy zdolne uzasadnić swój udział w spotkaniach partneringowych i targowych poprzez wykazanie się strategią internacjonalizacji, konkretną ofertą oraz planem spotkań z min. 5 partnerami zagranicznymi. Ocena kwalifikacji odbywać się będzie poprzez rozmowę z osobą odpowiedzialną za działanie w Firmie.
  7. Pierwszeństwo w kwalifikacji będą miały podmioty i osoby uczestniczące w warsztatach przygotowujących do udziału w targach organizowanych w ramach Zadania 3 Projektu.
  8. Każda impreza targowa i partneringowa będzie miała swojego kuratora z Klastra – osobę z doświadczeniem, która będzie wspierać technicznie i merytorycznie uczestnictwo pozostałych uczestników, w szczególności uczestniczących po raz pierwszy w spotkaniach partneringowych, a także realizować zadania promocji całego Bio-Regionu Małopolska.
  9. W przypadku BIO-Forum w Łodzi zostanie uruchomione stoisko Klastra, pełniące rolę punktu informacyjnego i miejsca kontaktowego dla przedstawicieli sektora life science z Małopolski uczestniczących w imprezie indywidualnie. Na stoisku będzie możliwość prezentowania własnych materiałów informacyjnych i oferty kooperacyjnej. Ponadto prezentowana będzie oferta Klastra i Bio-Regionu Małopolska oraz informacje o wydarzeniach branżowych i konferencjach a także o ofercie portalu informacyjnego lifescienceopenspace.pl.

Zgłoś swój udział!
Skontaktujemy się w celu omówienia szczegółów.

Przystąp do projektu


Poprzedni artykułMisje wyjazdowe przedstawicieli MŚP na spotkania eksperckie dotyczące współpracy przy rozwoju innowacyjnych produktów i usług
Następny artykułOrganizacja misji przyjazdowych Ekspertów-Inwestorów