Wydruk identyfikatorów na konferencję Life Science Open Space 2017

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy działania w ramach projektu pt. PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP 03.03.01-12-0121/16-00

Przedmiotem zamówienia jest wydruk identyfikatorów dla uczestników konferencji Life Science Open Space 2017.

Szczegóły zamówienia:

  • Format: A6;
  • Papier: okładka kreda mat 300g, środek kreda mat 130g;
  • Kolor 4+4;
  • Ilość stron: 12;
  • Nakład: 300szt z okładką spersonalizowaną / 200szt ogólnych;
  • Łączenie: szycie eurozszywką.

Sposób wyboru i kryteria oceny oferty:

Oferty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. Cena;
  2. Czas wykonania.

Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferty prosimy kierować na adres fundacja@lifescience.pl.

Termin składania ofert:

Piątek, 29 Września 2017

Termin wykonania zamówienia:

Poniedziałek, 16 Października 2017


Realizującym zadanie jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Osoba upoważniona do kontaktów:

Renata Fryc

T: +48 12 297 4605; F: +48 12 296 4646; E: rfryc@lifescience.pl