Rozwój kompetencji w zakresie internacjonalizacji MŚP sektora wysokich technologii

563
Rozwój kompetencji

Zostaną zrealizowane warsztaty dotyczące specyficznych kompetencji, niezbędnych w przygotowaniu i realizowaniu strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Program szkolenia koncentrować się będzie na dwóch aspektach strategii internacjonalizacji MŚP:

  • przygotowanie oferty na rynki zagraniczne oraz
  • prezentacja oferty w bezpośrednich kontaktach z potencjalnymi kontrahentami.

Zostanie również przygotowany i udostępniony poradnik dla uczestników imprez targowych i misji zaplanowanych w ramach Projektu, wykorzystany również w programie warsztatów. Warsztaty kierowane będą do pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP, działających w obszarze wysokich technologii w Małopolsce, w tym w szczególności w dziedzinie inteligentnej specjalizacji ‘Nauki o Życiu’.

Możliwości i zasady udziału w projekcie /warsztaty/:

  1. Wsparciem objęte są firmy sektora MŚP.
  2. Oferujemy udział w otwartych warsztatach dotyczących specyficznych kompetencji, niezbędnych w przygotowaniu i realizowaniu strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
  3. W ramach warsztatów oraz dodatkowo udostępniamy Państwu specjalny poradnik dla uczestników imprez targowych i misji zaplanowanych w ramach Projektu.
  4. Jedna firma może uczestniczyć w wielu sesjach warsztatowych.

Zgłoś swój udział! Skontaktujemy się w celu omówienia szczegółów.


Poprzedni artykułZapytanie ofertowe – Nocleg podczas Inicjatywy Awangarda w Brukseli
Następny artykułMisje wyjazdowe przedstawicieli MŚP na spotkania eksperckie dotyczące współpracy przy rozwoju innowacyjnych produktów i usług