Seventh Central European Life Science Investment Conference – Seminarium i spotkania z VC

Seventh Central European Life Science Investment

W dniach 26 października (11:30 – 12:45) i 27 października (12:15 – 13:30) w ramach konferencji Seventh Central European Life Science Investment odbędą się kolejne spotkania z inwestorami wspierającymi projekty z branży life science, zaplanowane w ramach projektu ProBio Małopolska. Spotkanie składać się będzie z dwóch części:

26 października 2017 Seminarium z VC – Investing in and running high growth businesses – personal experiences

Zapraszamy na spotkanie z inwestorami z sektora life science. Celem spotkania jest zebranie doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących współpracy firm z VC. W jakie projekty inwestorzy najczęściej inwestują? Czym kierują się wybierając przedsiębiorstwo, które będą wspierać? Jakie są dotychczasowe doświadczenia inwestorów ze startupami? Jak działać aby współpraca inwestor – przedsiębiorca przyczyniła się do szybkiego rozwoju biznesu? Na te oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas trwania wydarzenia. Na pewno nie zabraknie wielu praktycznych przykładów i burzliwej dyskusji. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim. Udział w nim jest bezpłatny.

27 października 2017 – Company Presentations

27 października zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty z terenu województwa małopolskiego do zaprezentowania swojego pomysłu/projektu przed grupą VC oraz aniołami biznesu. Ta część spotkania przeznaczona jest dla  przedsiębiorców,  którzy  mają już gotowy produkt i poszukują partnerów chcących zainwestować w ich przedsięwzięcie. Prezentowane projekty muszą dotyczyć innowacyjnych produktów lub usług z sektora wysokich technologii – pierwszeństwo mają tematy dotyczące zdrowia i jakości życia. Zachęcamy do podjęcia próby i zgłaszania projektów. Kwalifikacja zgłoszonych projektów następować będzie po wcześniejszym wywiadzie z ich autorami.


Zapisy przyjmowane są za pomocą formularza: https://lifescience.pl/projekty/probio-malopolska/formularz-zgloszeniowy-dla-msp/

Kiedy: 26 października – godz. 11:30 – 12:45  i 27 października – godz. 12:15 – 13:30

Gdzie: Hotel Stary, ul. Szczepańska 5, 31-009 Kraków


Więcej informacji o zasadach naboru i udziału na stronie projektu:
Misje gospodarcze ProBio Małopolska.

Nie zwlekaj! Zgłoś swój udział już dzisiaj!

Skontaktujemy się w celu omówienia szczegółów.

Zapisz się