CECM – Centrum Doskonałości Nowych Metod Diagnostyki Obliczeniowej i Terapii Spersonalizowanej

CECM

Celem projektu CECM jest opracowanie szczegółowego planu utworzenia i działania Centrum Doskonałości w zakresie wspomaganych komputerowo, innowacyjnych metod diagnostyki medycznej i zindywidualizowanej terapii.

Misją Centrum będzie:

  • wprowadzenie do codziennej praktyki opieki zdrowotnej nowych, opartych na obliczeniach rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych dla poprawy zindywidualizowanego leczenia pacjentów;
  • stymulowanie znaczącego wzrostu MŚP zorientowanych na technologie i usługi dla nowych, zindywidualizowanych strategii diagnostycznych i leczenia;
  • rozwój nowych metod obliczeniowych, algorytmów, modeli i technologii związanych z medycyną spersonalizowaną.

Centrum Doskonałości będzie zlokalizowane w Krakowie, gdzie kształci się dużą liczbę specjalistów w zakresie nauk medycznych i informatyki. Krakowskie szpitale badawcze są wysoko cenione w środowisku naukowym, a ponadto systematycznie rośnie liczba firm działających w obszarze life science. Otoczenie takie będzie stanowić świetne środowisko dla planowanego Centrum.

Opracowywany obecnie plan biznesowy będzie miał na celu zapewnienie funkcjonowania Centrum w sposób umożliwiający osiągnięcie celów, dla których miarą sukcesu jest liczba rozwiązań opartych na modelach obliczeniowych wprowadzonych do badań klinicznych, liczba innowacyjnych produktów i usług wprowadzonych na rynek, liczba wysoko cytowanych publikacji naukowych, patentów i grantów uzyskanych przez Centrum.

Konsorcjum projektu stanowią partnerzy z trzech krajów Unii Europejskiej. Plan zostanie opracowany przez dwóch polskich partnerów ACK Cyfronet AGH (eksperci z dziedziny symulacji i infrastruktury informatycznej dla nauki) oraz Klaster LifeScience Kraków (Krajowy Klaster Kluczowy) we współpracy z University of Sheffield i Insigneo Institute (eksperci w dziedzinie transferu modelowania in silico do praktyki klinicznej), Forschungszentrum Jülich (eksperci w dziedzinie nowoczesnych technologii obliczeń HPC i analizy danych dla nauki i przemysłu) oraz Fraunhofer ISI (eksperci w dziedzinie systemowych rozwiązań i innowacji w medycynie).

Koordynatorem projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Opracowany plan będzie podlegał ocenie ekspertów Komisji Europejskiej w konkursie Teaming for Excellence (Faza II).

CECM