wtorek, 25 stycznia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

TRENER NAUKI DR JUSTYNA MAŁKUCH-ŚWITALSKA

Trener Nauki Dr Justyna Małkuch-Świtalska to polska firma o międzynarodowym zasięgu, specjalizująca się we wsparciu naukowców z różnych branż i sektorów w rozwoju zawodowym. Poprzez działania szkoleniowe i eksperckie, a także superwizję i coaching kariery, pomagamy naukowcom z Polski i Europy rozwijać umiejętności niezbędne m. in. do profesjonalnego prowadzenia badań, aktywnego dzielenia się wiedzą z innymi oraz kreatywnego i innowacyjnego podejścia do nauki.

Mamy za sobą 11 lat doświadczenia w projektach naukowych, szkoleniowych i eksperckich organizowanych m. in. we Francji, Belgii, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Od 2016 r. nasza siedziba mieści się w Krakowie. Jesteśmy jedynym w kraju podmiotem certyfikującym trenerów nauki, czyli naukowców dzielących się swoją wiedzą za pomocą innowacyjnych metod dydaktycznych. Pracujemy w oparciu o autorski zestaw narzędzi rozwojowych i wypracowany przez społeczność trenerów nauki kodeks etyczny.

Promujemy upowszechnianie badań oraz wzmacnianie szeroko rozumianych umiejętności analitycznych i naukowych w społeczeństwie. Szkolimy naukowców i uczymy ich szkolić innych. Cieszymy się zaufaniem i współpracą badaczy z kilkunastu instytutów Polskiej Akademii Nauk, państwowych i prywatnych instytucji wspierających naukę, uczelni medycznych i technicznych oraz podmiotów sektora B+R+I.

Nasze usługi można podzielić na cztery segmenty:

  • Kursy trenerskie: dla naukowców (Kurs Trenerów Nauki) oraz osób pracujących w sektorze nauki (Narzędziownia Trenera Nauki)
  • Szkolenia dla sektora akademickiego: ponad 40 tematów z zakresu między innymi prowadzenia badań naukowych, przygotowywania rozpraw, publikowania, zarządzania karierą i kompetencjami, wizualizacji danych.
  • Superwizja kariery – kierowana do naukowców, indywidualna usługa szkoleniowa (w ramach dostępnych pakietów: trening rozmów kwalifikacyjnych i biznesowych, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz opracowanie strategii rozwoju zawodowego)
  • Coaching kariery – indywidualna usługa wsparcia w procesie zmiany, przydatna w procesach podejmowania decyzji oraz rozwijaniu aktywności na polu zawodowym i prywatnym.

Adres

Trener Nauki
Dr Justyna Małkuch – Świtalska
ul. Zakopiańska 2a/2, 30-418 Kraków

Kontakt

Justyna Małkuch – Świtalska
Tel.: +48 501 760 676
e-mail: justyna.malkuch-switalska@poldoc.pl

Strona www