4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry

136
Biotransformations for Pharmaceutical

W imieniu komitetu organizacyjnego zapraszamy do udziału w kolejnym już spotkaniu naukowym, którego geneza tkwi w realizowanym kilka lat temu projekcie.

4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry to kolejna edycja spotkania specjalistów zajmujących się szeroko pojętymi biotransformacjami. Odbędzie się ono w Trzebnicy w dniach 25-27 czerwca 2018r.

Idea organizacji sympozjów narodziła się podczas realizacji konsorcyjnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego Liderem była Politechnika Wrocławska. Pierwsze sympozjum miało zasięg ogólnopolski i było związane głównie z realizacją wspomnianego projektu. Ze względu na duże zainteresowanie wynikami projektu ze strony uczonych spoza Polski, sympozjum przyjęło międzynarodowy charakter, co także wpłynęło na podniesienie jego rangi naukowej, o czym świadczy choćby fakt, że obydwie konferencje zaszczycili swoją obecnością uznani światowi specjaliści z obszaru biotransformacji.

W tym roku wykłady plenarne wygłoszą  prof. Nicholas Turner (University of Manchester), prof. Vladimir Kren (Academy of Sciences of Czech Republic) i prof. Laurence Hecquet (University of Clermont Auvergne). Założeniem organizatorów jest nie tylko upowszechnianie najnowszych wyników badań dotyczących zastosowania metod biokatalitycznych do syntezy związków użytecznych i bezpośrednia wymiana poglądów czy doświadczeń naukowych pomiędzy uczonymi reprezentującymi różne ośrodki naukowe na świecie, ale także stworzenie płaszczyzny integracji naukowej pozwalającej na efektywną współpracę.

Sympozjum będzie wydarzeniem, w którym uczestnicy nie ponoszą opłaty konferencyjnej. Taka formuła wydarzenia ma na celu zachęcenie do udziału także naukowców będących na początku kariery naukowej, a których zgłoszony materiał badawczy będzie w ocenie Komitetu Naukowego reprezentował wysoki poziom merytoryczny.

Przypominamy, że konferencja jest bezpłatna, a uczestnicy płacą indywidualnie tylko za transport i hotel (zakwaterowanie).

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie konferencji.