IV Forum Green Smart City

Forum Green Smart City

FORUM Green Smart City to pierwsza w Polsce konferencja na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze i inteligentne miasta dopasowane do potrzeb mieszkańców. Głównym celem FORUM Green Smart City jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, realizowane poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych.

Tegoroczna edycja odbędzie się 19-20 listopada 2018 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i przeprowadzona będzie w formule paneli dyskusyjnych, poprzedzonych referatami wprowadzającymi. Do udziału w nim zaproszeni zostaną reprezentanci władz województw, miast i gmin Polski oraz eksperci i naukowcy z krakowskich oraz międzynarodowych instytucji.

Czym jest FORUM Green Smart City?

  • Platformą wymiany informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami Małopolski.
  • Prezentacją działań podjętych przez administrację rządową, władze województwa i gmin, zmierzających do ograniczenia niskiej emisji, opartych o synergię działań podmiotów na wielu płaszczyznach.
  • Miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń o sposobach kompleksowej walki ze smogiem i przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń z nim związanych, inicjatywach Smart City oraz nowych technologiach dla miast.

Spotkanie odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2018r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Formularz rejestracji udziału w spotkaniu oraz agenda wydarzenia dostępne są na stronie: https://fgsc.urk.edu.pl/