Małopolski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami w Krakowie

Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić na wydarzenie, jakim jest Małopolski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 28 września 2017 r. w Krakowie, w Sali Rektoratu AGH, al. Mickiewicza 30 (s. 106, bud. A0). Jest to spotkanie poprzedzające Kongres, który będzie miał miejsce 25 października w Warszawie.

Konwenty Regionalne Osób z Niepełnosprawnościami odbędą się na przełomie września i października w kilkunastu miastach w całej Polsce. Są wydarzeniami towarzyszącymi przygotowaniom ogólnopolskiego III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie.

Hasło III Kongresu brzmi „Za niezależnym życiem”. III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami organizowany jest na 5-lecie Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami: wspólnie domagamy się prawa do godnego i niezależnego życia. Opracowujemy Strategię Osób z Niepełnosprawnościami, a na jej bazie założenia dla nowych ustaw (nowego systemu wsparcia).

Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy więcej!

Udział w Małopolskim Konwencie Osób z Niepełnosprawnościami w Krakowie to nie tylko okazja do wymiany poglądów, zgłaszania problemów dotyczących osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście i regionie, lecz również współtworzenia ogólnopolskiej strategii wspierania osób z niepełnosprawnościami.

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami wraz z konwentami regionalnymi uzyskał patronat Rzecznika Praw obywatelskich oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miejsce spotkania będzie dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną.

Zgłoszenia na konwent można przesyłać za pomocą formularza.

Więcej informacji udziela:
Magdalena Lubaś – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, magdalena.lubas@firr.org.pl, tel. (48) 663000040