European Green Technology Alliance 2016 – Forum Ekonomiczne

321

W imieniu European Green Technology Alliance (EGTA), mam zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy w ramach projektu EGTA – Europejskiej Sieci Transferu Technologii. EGTA (www.egta.eu), to międzynarodowa platforma współpracy pomiędzy klastrami europejskimi, których celem jest dalszy rozwój generowanych rozwiązań technicznych oraz ich komercjalizacja w skali globalnej. Priorytetem Platformy jest również wspieranie członków EGTA w procesie rozwoju nowych systemów. Poszukujemy nowatorskich oraz unikatowych projektów z obszaru innowacyjnych technologii, które wymagają finansowania w celu umożliwienia im ekspansji na rynki międzynarodowe. EGTA dysponuje niezbędnymi środkami do finansowania takich projektów.

Główne cele European Green Technology Alliance to:

· stworzenie europejskiego ekosystemu innowacji służącego wymianie wiedzy, wspólnym pracom badawczym, rozwojowym i komercjalizacyjnym poprzez zapewnienie narzędzi koordynacyjnych, komunikacyjnych i informacyjnych,

· stworzenie dla członków EGTA nowych możliwości biznesowych w skali europejskiej i światowej poprzez wspólne podejmowanie przedsięwzięć biznesowych oraz marketingowych,

· wsparcie realizacji strategii międzynarodowej członków EGTA poprzez nawiązanie współpracy z krajami pozaeuropejskimi i zbudowanie globalnej platformy transferu technologii.

o-nas-3


Zapraszamy Państwa na Forum Ekonomiczne, które odbędzie się

w dniach 17 i 18 maja w Warszawie 

W dniach 17-18 maja  w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbędzie się Forum Ekonomiczne organizowane przez European Green Technology Alliance (EGTA). Jego ideą jest  omówienie współpracy gospodarczej i biznesowej, a także przedstawienie  wartości kulturowych krajów europejskich  oraz Zjednoczonych  Emiratów Arabskich. Jego ideą jest przybliżenie szerokiej współpracy gospodarczej i biznesowej, jak również prezentacja walorów kulturowych środowisk zarówno europejskich jak i emirackich. Więcej informacji na temat organizowanego wydarzenia odnajdą Państwo w załączonej broszurze informacyjnej. Zapraszamy do współpracy. W ramach jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

W trakcie trwania forum zostaną omówione najważniejsze strefy tematyczne:

– biznes & ekonomia

– turystyka & sport,

– kultura & sztuka,

Jego głównymi założeniami są:

  • rozpowszechnianie informacji dotyczących innowacyjnych i autorskich technologii,
  • przedstawianie idei transferu technologii jako źródła wsparcia rozwoju gospodarczego,
  • promowanie relacji partnerskich między krajami europejskimi i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi,
  • szerzenie idei zrównoważonego rozwoju gospodarczego, energetyki, transportu i sektora ochrony środowiska,
  • utworzenie obszarów współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami biznesu z krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
  • promowanie rozwiązań energetycznych mających na celu ochronę środowiska

Dodatkowo stanowi ono doskonałą okazję  do nawiązania współpracy międzynarodowej. Zapewnia wysokiej jakości platformę biznesową i jest idealnym miejscem dla rozwoju powiązań i relacji biznesowych.

Więcej informacji

egta


www.forum.eebd.eu –Emirates & Europe Economic Forum odbędzie się w dniach 17 i 18 maja w Warszawie. Wydarzenie zgromadzi specjalistów z zakresu: turystyki i sportu, kultury i sztuki oraz biznesu i ekonomii.

www.eebd.eu – tutaj znajdą Państwo więcej informacji na temat Klastra Emirates&Europe Business Development. Zapraszamy na stronę, w celu uzyskania informacji na temat struktury, organizacji, zakresu działalności Klastra oraz jego priorytetów.
www.egta.eu – to międzynarodowa platforma współpracy pomiędzy klastrami europejskimi, których celem jest dalszy rozwój generowanych rozwiązań technologiczny oraz ich komercjalizacja w skali globalnej.
www.greenpl.eu – GreenPL.eu Invest Group działa w trzech głównych obszarach gospodarki XXI wieku: energetyce odnawialnej, innowacyjnych technologiach oraz mobilności elektrycznej. Podmioty wchodzące w skład Grupy realizują innowacyjne projekty o dużym potencjale biznesowym, które przynoszą znaczące zyski nam oraz naszym klientom i inwestorom.
www.tvgreen.eu – Green.TV jest to nowa platforma na której udostępniane będą projekty, wizje, aspiracje, idee koncepcje i dokonania, grupy Green. Wierzymy że za pomocą tej platformy możemy poznawać się nawzajem, uczyć się od siebie i inspirować.