Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials

Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials

W dniach 10-12 października 2018 roku odbędzie się w Krakowie międzynarodowa konferencja pt. „Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials”.

Konferencja ma charakter cykliczny, jest kontynuacją spotkań z cyklu „Workshops on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry”, które dotychczas odbyły się w następujących miastach:

  • 2010 – Pardubice (Czechy);
  • 2011 – Ryga (Łotwa);
  • 2012 – Kraków (Polska);
  • 2013 – Piza (Włochy);
  • 2014 – San Sebastian (Hiszpania);
  • 2015 – Braganca (Portugalia);
  • 2016 – San Jose (Kostaryka);
  • 2017 – Praga (Czechy).

Ta międzynarodowa konferencja dotycząca najnowszych trendów w dziedzinie bio-materiałów i nanomateriałów od 8 lat jest miejscem wymiany doświadczeń przedstawicieli środowisk naukowych i przemysłu. Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objął JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, natomiast patronat medialny czasopismo Polimery (lista A MNiSW). W tym roku wykłady na zaproszenie wygłoszą m.in. prof. Chul B. Park (Distinguished Professor of Microcellular Engineered Plastics at University of Toronto), prof. Salvatore Iannace – Dyrektor Instytutu Studiów Makromolekularnych (The National Research Council of Italy) oraz prof. Tomasz Sterzyński z Politechniki Poznańskiej.

Konferencja jest doskonałą okazją dla polskich pracowników naukowych, a także przedstawicieli przemysłu do zapoznania się z osiągnięciami wybitnych naukowców z całego świata i do wymiany poglądów na temat innowacyjnych rozwiązań dotyczących bio i nanomateriałów oraz materiałów porowatych. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tej konferencji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji http://gcnpm.pk.edu.pl/ oraz w załączonym komunikacie.