Włącz się w kreowanie przyszłości polskiego przemysłu chemicznego!

269
Seminarium chemiczne

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium pt.: Wsparcie rozwoju innowacyjnych kwalifikacji w branży przemysłu chemicznego

Seminarium będzie doskonałą okazją do dyskusji o możliwościach, jakie oferuje branży przemysłu chemicznego wdrażany obecnie w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji.

Na seminarium zaprezentowane zostaną różne elementy systemu nakierowane na wsparcie branży – m.in. Sektorowe Ramy Kwalifikacji, możliwość opisu kwalifikacji rynkowych, sposób włączania kwalifikacji do systemu oraz badania kompetencji sektorowych. Przewidywany jest także panel dyskusyjny, podczas którego przedstawiciele sektora dyskutować będą o proponowanych rozwiązaniach.

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych i przedstawiciele branż, które już włączyły się we wdrażanie systemu opowiedzą, w jaki sposób można uzyskać realny wpływ na proces tworzenia rozwiązań służących rozwojowi kwalifikacji w branży przemysłu chemicznego oraz uzupełnianiu istniejących luk kompetencyjnych.

Seminarium skierowane jest do wszystkich reprezentantów sektora przemysłu chemicznego: pracodawców, organizacji branżowych, związków zawodowych, firm szkoleniowych, przedstawicieli administracji centralnej, samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, zainteresowanych tematyką wydarzenia.

Włącz się w kreowanie przyszłości polskiego przemysłu chemicznego!

12 grudnia 2018 r. (środa),
Hotel Vienna House,
Przy Rondzie 2, Kraków.

Szczegółowy plan oraz link do rejestracji w załączonym pliku pdf.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zapraszamy!