Seminarium „Patent na dobry początek”

Już 27 listopada zapraszamy na coroczne seminarium „Patent na dobry początek”. Wydarzenie pozwala w przejrzysty sposób zapoznać się z zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz patentów – czyli kwestii kluczowych w prowadzeniu innowacyjnych działań. Tematyka szczególnie istotna jest zarówno dla przedsiębiorców, w tym start-upowców, jak również studentów, doktorantów i naukowców planujących komercjalizację swoich badań. Tegoroczne wydarzenie poprowadzą: Pani Aleksandra Maciejewicz – prawnik, współzałożycielka LAWMORE, członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Pan Piotr Brylski – Radca Prezesa ds. organizacji pracy i komunikacji w Urzędzie Patentowym RP. W załączeniu szczegółowy program.

Udział w seminarium jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc za pośrednictwem e-maila: malgorzata.ziarkowska@umwm.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nazwy instytucji. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Seminarium odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie na sali sesyjnej (7 piętro).

Rejestracja na seminarium jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rejestrującego zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach związanych z organizacją wydarzenia. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Małopolskiego z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, będący organizatorem wydarzenia,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne (jednak niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu), posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom.