Dzień Informacyjny Zdrowie w Programie Horyzont 2020

252

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na spotkanie pt. „Dzień Informacyjny Zdrowie w Programie Horyzont 2020”, organizowane przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE.

Spotkanie odbędzie się w dniu 06 września 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Ministerstwie Zdrowia (sala kinowa) w Warszawie, ul. Miodowa 15.

Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy:

  • pracowników naukowych publicznych uczelni medycznych;
  • kierowników oraz członków zespołów badawczych publicznych uczelni medycznych oraz instytutów badawczych;
  • pracowników szpitali klinicznych;
  • pracowników biur projektowych w publicznych uczelniach medycznych, szpitalach klinicznych i instytutach badawczych,

zainteresowanych aplikowaniem w ramach Programu Horyzont 2020.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2018 r., na adres e-mailowy: a.kowalska@mz.gov.pl. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona (100).

Formularz dostępny jest także na stronie www.gov.pl, w zakładce Aktualności/Zapowiedzi.

Informacji w sprawie spotkania udziela Agata Kowalska – główny specjalista w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel.: (22) 86 01 232.