Szkolenie z pisania dobrych wniosków dla Programów Ramowych UE!

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (dalej RPK CTT PK) udziela kompleksowych, profesjonalnych konsultacji oraz świadczy usługi wspierające, które mają na celu zwiększenie udziału naukowców i badaczy z obszaru województwa małopolskiego i podkarpackiego w konkursach oraz grantach finansowanych w 7. Programie Ramowym (2007-2013) oraz Horyzoncie 2020 (2014-2020).rpk2

RPK CTT PK zaprasza na szkolenie poprowadzone przez eksperta oceniającego wnioski w Programach Ramowych UE dr hab. Joannę Kulczycką. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo między innymi: na co zwracają uwagę eksperci przy ocenianiu, jakie są najczęściej popełniane błędy oraz najlepsze praktyki przy aplikowaniu do konkursów programu Horyzont 2020.

Dr hab. Joanna Kulczycka – uczestnik i kierownik wielu krajowych projektów badawczych, szkoleniowych (fundusze strukturalne), opracowań realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego i przemysłu. Organizator sympozjów i konferencji poświęconych tematyce surowców mineralnych i ochronie środowiska. Członek Grupy Doradców Komisji Europejskiej w Programie Horyzont 2020 – Grupa V Działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców.

Skorzystaj z rady eksperta!


Szkolenie odbędzie się na Politechnice Krakowskiej | ul. Warszawska 24, sala Konferencyjna GIL.

Termin: 05.05.2016

godz. 10:00 – 13:00

Koszt: BEZPŁATNE

Limit miejsc: 60

Zarejestruj się! 

horizon2020