Szkolenie „Horyzont 2020 i Eurostars – pozyskanie dofinansowania na działania B+R”

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET – Koordynator Śląskiego Klastra NANO ma przyjemność zaprosić pracowników naukowych, sektora B+R oraz MŚP i dużych przedsiębiorstw, którzy pragną przygotować się do aplikowania o fundusze na badania, rozwój i innowacje bezpośrednio z programów Komisji Europejskiej, w nadchodzącym okresie programowym na lata 2014-2020,  na szkolenie o tematyce:

„Horyzont 2020 i Eurostars – pozyskanie dofinansowania na działania B+R”


HORYZONT 2020 – nowy program ramowy Komisji Europejskiej startuje już w grudniu!

EUROSTARS – największy europejski program finansowania badań i rozwoju dla MŚP startuje na początku 2014 roku!

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy eksperckiej z zakresu pozyskiwania dofinansowania oraz pisania wniosków dla w/w programów finansowania. Przedstawione zostaną zasady udziału i finansowania, jak również możliwe obszary wsparcia w programach Horyzont 2020 i Eurostars. Ponadto, zapoznacie się Państwo ze strukturą wniosków oraz najlepszymi praktykami w zakresie ich sporządzania. Przekażemy również wiedzę na temat zasad ewaluacji wniosków w Komisji Europejskiej. Szkolenia poprowadzi doświadczony trener dr Radosław Piesiewicz – przedsiębiorca i konsultant, pełniący funkcje doradcze dla Komisji Europejskiej, MŚP i instytucji badawczych w zakresie definiowania, przygotowania i realizacji projektów i prac badawczych oraz oceny wniosków i biegnących projektów. Od 2006 r. nasz ekspert regularnie ocenia wnioski projektowe dla Komisji Europejskiej w różnych obszarach, oraz posiada bogate doświadczenie w aplikowaniu o fundusze unijne, potwierdzone zdobytymi wielomilionowymi grantami z 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

Szkolenie odbędzie się 13 stycznia 2014 roku w Qubus Hotel w Katowicach.  Zgłoszenia można przesyłać do 20 grudnia 2013 na adres: szkolenia@nanonet.pl.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej www.nanoslask.pl oraz w załączonym programie.

 

Dla członków Śląskiego Klastra NANO przewidziano 15% zniżki.

 

 Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: szkolenia@nanonet.pl

 

Od początku 2014 roku wystartują kolejne szkolenia przygotowane specjalnie dla Państwa!