Bezpłatne szkolenia z zakresu „Zarządzanie innowacjami w branży bio–med”

88

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizująca projekt „Zielone światło innowacji” zaprasza na szkolenie z dziedziny life science pt. „Zarządzanie innowacjami w branży bio–med”, organizowane w dniach 22 – 23 października 2013 r. w Krakowie. Szkolenie odbędzie się w budynku GEA Instytut Turystyki przy ul. Karmelicka 55/3 w godzinach 8:30 – 15:30

Szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania innowacjami w firmie, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży life science. Zaprezentowane zostaną światowe trendy w innowacjach, zobrazowana zostanie ścieżka: od pomysłu do wejścia na rynek. Opisane zostaną możliwości zewnętrznego i wewnętrznego pozyskiwania innowacji oraz źródła ich finansowania, jak również przedstawione zostaną narzędzia analizy technologicznej i profesjonalnej oceny innowacyjnych technologii. Wnikliwa analiza tematu zilustrowana zostanie przykładami dobrych praktyk zarówno z Polski, jak i ze świata.

Szkolenie skierowane jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Małopolski, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, zajmujących się wdrażaniem innowacji lub posiadających wpływ na rozwój firmy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać jego skan na adres zieloneswiatlo@marr.pl

 Rekrutacja trwa tylko do 17 października!

.

Program szkolenia

Dzień pierwszy – 22 października 2013

I. Innowacje i biznes nowych technologii

 1. Czym są  innowacje?
 2. Światowe trendy w innowacjach i polskie przedsiębiorstwa na ich tle.
 3. Rola start-up’ów i spin-off’ów w tworzeniu innowacji.
 4. Tworzenie innowacji od pomysłu do biznesu, czyli jak ideę przekuć w zysk?
 5. Specyfika i wyzwania dla innowacyjnych rozwiązań w branży bio-med.
 6. Taktyka i strategia technologiczna dla firm innowacyjnych.
 7. Przykłady innowacyjnych polskich i zagranicznych firm z branży bio-med.

II. Źródła innowacji dla firm

 1. Narzędzia zewnętrznego i wewnętrznego pozyskiwania innowacji stosowane przez firm z listy FORTUNE 100
 2. Źródła zewnętrznego i wewnętrznego pozyskiwania innowacji dla start-up’ów.
 3. Zarządzanie wdrażaniem innowacji.
 4. Przykłady pozyskania zewnętrznego i wewnętrznego z branży bio-med.

 

Dzień drugi – 23 października 2013

III. Transfer technologii do firmy.

 1. Narzędzia analizy technologicznej/ oceny innowacji.
 2. Jak sprawnie przejąć innowację? Przykłady z Polski i zagranicy.
 3. Transfer technologii (spółki, licencje, umowy know-how): dobre praktyki, fakty i mity.
 4. Zarządzanie wdrażaniem innowacji.
 5.  Metody i narzędzia wyceny innowacji i/lub nowych technologii.

IV. Źródła kapitału dla innowacji

 1. Anioły Biznesu, fundusze Venture Capital i Private Equity: praktyka inwestycyjna w Polsce, Europie i USA
 2. Jak stworzyć przekonywujący biznes plan? Rady praktyczne.
 3. Proces inwestycyjny: etapy i związane z nim dokumenty.
 4. Alternatywne sposoby pozyskiwania kapitału (crowdfunding).

 

Szkolenie poprowadzi Bartosz Walter, doktor biologii (Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy). Ukończył Executive Education na Uniwersytecie w Berkeley (USA, program TOP500 Innovators), odbył praktyki m.in. w NASA, AutoDesk, HP i Mozilla. Jako ekspert ds. komercjalizacji współpracuje z funduszami Venture Capital, aniołami biznesu oraz wynalazcami. Brał udział w ocenie kilkuset projektów innowacyjnych i kilkunastu wdrożeniach/procesach inwestycyjnych z branży bio-med (urządzenia medyczne, farmaceutyki, metody terapii, nowe materiały). Swoją wiedzą praktyczną dzieli się od lat jako trener w trakcie szkoleń z przedsiębiorcami i naukowcami.

Więcej informacji o szkoleniu dostępnych jest na stronie internetowej projektu: http://www.marr.pl/projekty/zieloneswiatlo/szkolenia-i-doradztwo.html.

.  .

Szkolenie finansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL).

           

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego