Bezpłatne warsztaty biznesowe w Krakowie – 4 edycja

252

Fundacja Klaster LifeScience oraz Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych serdecznie zapraszają do udziału w 4 cyklu bezpłatnych warsztatów przygotowujących małopolskie firmy do działań na rynkach międzynarodowych, w tym do efektywnego udziału w targach, misjach gospodarczych i spotkaniach z partnerami biznesowymi i inwestorami.

Do tej pory, w 3 poprzednich edycjach wzięło udział ponad 60 osób, reprezentujących nieomal 40 małopolskich firm.

W ramach jednego cyklu warsztatów, trwającego łącznie 4 dni (2 x 2 dni) zostaną omówione następujące tematy:

  • Przygotowanie oferty biznesowej;
  • Prezentacja oferty w wystąpieniach publicznych i w bezpośrednich kontaktach z kontrahentami;
  • Prowadzenie biznesu na rynkach zagranicznych;
  • Efektywne przygotowanie się do udziału w misjach i targach.

Uczestnicy warsztatów będą mieli pierwszeństwo udziału w innych bezpłatnych działaniach projektu ProBio Małopolska, w tym uczestniczenia w targach i konferencjach w Europie, USA i Emiratach Arabskich, uczestniczenia w misjach gospodarczych oraz w spotkaniach z inwestorami zagranicznymi.

Warsztaty odbędą się w budynku Jagiellońskiego Centrum Innowacji na ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie  w terminie:

  • 5 – 6.06.2018r. (wtorek – środa) i
  • 11 – 12.06.2018r. (poniedziałek – wtorek).

Warunki udziału:

  • status firmy: mikro, mała lub średnia;
  • siedziba firmy: Małopolska.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń!
Każda firma może zgłosić maksymalnie 2 pracowników.

Nie zwlekaj! Zgłoś się już dzisiaj!

Zapisz się


Więcej o projekcie ProBio Małopolska:
https://lifescience.pl/projekty/probio-malopolska/
http://fii.org.pl/probio-malopolska/

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

ProBio Małopolska

Poprzedni artykułVIII edycja Dnia Nauki i Przemysłu
Następny artykułNauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki – RAZEM DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI