Bezpłatne warsztaty biznesowe w Krakowie – 5 edycja

117
Warsztaty biznesowe w Krakowie

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych oraz Fundacja Klaster LifeScience w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach przygotowujących mikro, małe i średnie firmy do działania na rynkach międzynarodowych, w tym do efektywnego udziału w targach, misjach gospodarczych i spotkaniach z partnerami biznesowymi i inwestorami.

W ramach jednego cyklu warsztatów, trwającego łącznie 4 dni (2 x 2 dni) zostaną omówione następujące tematy:

  • Przygotowanie oferty biznesowej
  • Prezentacja oferty w wystąpieniach publicznych i w bezpośrednich kontaktach
  • Prowadzenie biznesu na rynkach zagranicznych
  • Efektywne przygotowanie się do udziału w misjach i targach

Warsztaty odbędą się w budynku Jagiellońskiego Centrum Innowacji na ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie w terminach:

  • 6-7.12.2018r.
  • 13-14.12.2018r.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Nie zwlekaj! Zgłoś się już dzisiaj!

Zapisz się


Więcej o projekcie ProBio Małopolska:
https://lifescience.pl/projekty/probio-malopolska/
http://fii.org.pl/probio-malopolska/

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

ProBio Małopolska