Z kim warto rozwijać inicjatywę Klastra LifeScience Kraków?

4
warto rozwijać inicjatywę

Drugie Śniadanie VIP w październiku, dotyczyć będzie ważnego tematu, jakim jest dalsza strategia Klastra LifeScience Kraków.

Kończymy realizację projektu  Excellence Cluster for Regional Improvement (ECRI), którego głównym celem było podniesienie jakości zarządzania Klastrem, w tym ocena i redefinicja strategii Klastra. Dzięki projektowi ECRI mieliśmy szansę przyjrzeć się naszej działalności  również  oczyma ekspertów z Unii Europejskiej.  Równolegle do działań w ramach projektu toczy się normalne codzienne życie w klastrze, kończą się stare projekty i rodzą się nowe. Niedawno odbyła się  kolejna edycja Life Science Open Space – konferencji, która wyrosła na czołowe wydarzenie w branży life science w Polsce, a my juz zaczynamy przygotowania do kolejnego wydarzenia.

Końcówka roku i zakończenie projektu to dobra okazja do wspólnego zastanowienia się, jak dalej działać. Klaster LifeScience Kraków jest obecnie zaangażowany w 7 projektów. Pomimo szerokiego zakresu działania, nadal nie wszyscy partnerzy Klastra  jednakowo korzystają z faktu bycia Partnerem. Jak zapewne wszyscy zauważyli, chcemy dokonać istotnej zmiany w sposobie definiowania partnerstwa i korzyści, jakie z tego wynikają.

Te korzyści odnoszą się np. do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, która premiuje przedsiębiorstwa należące do Krajowych Klastrów Kluczowych. W przyszłym roku czeka nas odnowienie statusu KKK.  Na spotkaniu chcielibyśmy  rozważyć, czy warto starać się o ten status – ważne tutaj jest zdanie i zaangażowanie (oraz wsparcie) Partnerów.

We wrześniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu ProBioM2, którego celem jest bezpośrednie wsparcie rozwoju firm z Małopolski. Wartość projektu to ponad 6M zł, jednak czy skorzystamy z tych środków zależy głównie od naszych możliwości finansowych, a to wymaga mądrej współpracy. Mamy w tym zakresie propozycje, które trzeba przedyskutować.

To tylko wybrane zagadnienia z wielu, jakimi zajmujemy się bardzo intensywnie i mam nadzieję, z korzyścią dla Was. Mieliśmy we wrześniu wizytę delegacji kilku regionów z Europy, której pokazywaliśmy, jak działamy. Recenzja przedstawiciela Finlandii była następująca: (cytuję za p. Piotrem Kaczorem z UMWM: „… działalność Klastra LifeScience jest modelowym przykładem wspierania ekosystemu innowacji, i że chcieliby, aby u nich tak to działało jak u nas…”.

Zatem zapraszamy wszystkich aktualnych (również potencjalnych) członków Klastra. Warto być osobiście lub oddelegować odpowiednią osobę, aby nic co ważne nie umknęło Państwa uwadze.

Dzięki projektowi ECRI to My tym razem zapraszamy i fundujemy śniadanie serwowane w formie pysznego bufetu śniadaniowego, w Kolanko No.6!

Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają  Partnerzy Klastra.

Czekamy na Państwa we wtorek, 30 października 2018 w restauracji Kolanko Nº 6, przy ul. Józefa 17 na krakowskim Kazimierzu.

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału za pośrednictwem formularza.

Zapisz się


Wydarzenie realizowane w ramach działań zdefiniowanych w projekcie ECRI

ECRI