Coraz bliżej przeprowadzki do Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego

Od 30 maja Szpital Uniwersytecki w Krakowie oficjalnie posiada klucze do Nowej Siedziby w Krakowie-Prokocimiu.

W budynkach Nowej Siedziby wkrótce rozpocznie się montaż zakupionej aparatury medycznej oraz wyposażenia.

Pierwsi Pacjenci mają zostać przyjęci już u w listopadzie br. Przeprowadzka rozpocznie się od oddziałów nie związanych bezpośrednio ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Planuje się, że będą to oddziały endokrynologii, nefrologii, onkologii oraz urologii. Reszta rozpocznie swoje działania z początkiem przyszłego roku.

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego będzie największym i najnowocześniejszym kompleksem medycznym w Polsce, a także jednym z najbardziej innowacyjnych w Europie. Koszty budowy oraz wyposażenia pochłoną łącznie ponad 1,2 mld zł.

Projekt pn. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie).