Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

KRAJOWY KLASTER KLUCZOWY

Krajowy Klaster Kluczowy

Od 21.10.2016 r. Klaster LifeScience Kraków posiada status Krajowego Klastra Kluczowego. Obecnie status został odnowiony na kolejne  lata, czyli do 2025 r. i tym samym Klaster LSK utrzymał się w gronie 15-tu elitarnych klastrów strategicznych, które mają duże znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki i są konkurencyjne oraz innowacyjne w aspekcie międzynarodowym.

Wybór Krajowych Klastrów Kluczowych dokonywany jest w ramach otwartego Konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Klastry kluczowe wyłaniane są w oparciu o zestaw kryteriów obejmujących: zasoby ludzkie i organizacyjne, zasoby infrastrukturalne i finansowe, potencjał gospodarczy klastra, tworzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz polityk publicznych, orientacja na klienta.

Status KKK to nie tylko prestiż, ale również nowe możliwości rozwoju dzięki programom i konkursom na projekty B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w których przewidziano specjalną premię dla członków Klastra Kluczowego.

Więcej o systemie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz pełną listę KKK można znaleźć na stronie:
WWW.GOV.PL


CERTYFIKATY DO POBRANIA

CERTYFIKAT KKK 21.10.2016r (plik spakowany ZIP)

CERTYFIKAT KKK 28.08.2019r .PDF

WSPÓŁPRACA