O nas

Stroną lifescience.pl zarządza Fundacja Klaster LifeScience w Krakowie. Fundacja została powołana w roku 2013, w celu lepszego wykorzystania potencjału inicjatywy Klaster LifeScience, podjęcia wyzwań stojących przed Bio-Regionem Małopolska oraz efektywnego wykorzystania szans rozwoju w obszarze life science i biotechnologii.

Fundacja, posiadając osobowość prawną, jako członek „Innowacyjnego Klastra” równocześnie pełni rolę lidera i koordynatora tego przedsięwzięcia.

Nasza Misja

  1. Tworzenie sieci współpracy w obszarze life science, umożliwiającej efektywne łączenie i wykorzystywanie potencjału indywidualnych osób oraz instytucji – przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, otoczenia biznesu oraz władz lokalnych w Małopolsce
  2. Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych
  3. Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania istniejących możliwości oraz szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
  4. Wspieranie Partnerów Klastra w realizacji ich celów rozwojowych w zakresie produktów, usług i technologii dla zdrowia i jakości życia.

Nasza Wizja

Rola Fundacji definiowana jest na trzech poziomach odniesienia:

  • W Regionie: Fundacja aktywnie realizuje założenia polityki rozwoju Regionu Małopolska w obszarze life science i biotechnologii – jest w tym zakresie partnerem i narzędziem władz lokalnych i regionalnych oraz współpracuje z innymi instytucjami i inicjatywami, z którymi możliwa jest realizacja programów w ramach Strategii Rozwoju Regionu Małopolska oraz Regionalnej Strategii Innowacyjności
  • W Polsce: Fundacja jest rozpoznawana i doceniana, jako partner w realizacji polityki państwa w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości oraz jako lider wspólnych przedsięwzięć, których celem jest wzmacnianie i rozwój bio-regionów w Polsce. Współpracuje w tym zakresie z władzami i instytucjami państwowymi oraz z przedstawicielami innych bio-regionów w Polsce, w tym z władzami regionalnymi i instytucjami otoczenia biznesu;
  • Globalnie: Fundacja jest rozpoznawana i identyfikowana, jako rzetelny partner w projektach i przedsięwzięciach dotyczących innowacyjności w obszarze life science (od badań po marketing produktów) oraz dotyczących rozwoju współpracy; Głównymi atutami Fundacji w tym kontekście są potencjał i kompetencje Partnerów oraz zorganizowana sieć współpracy w Regionie i w Polsce.

Misja i sposób działania zapisane zostały w Statucie Fundacji.
Fundacja jest organizacją działającą non profit.

Adres:
Life Science Park, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
NIP – 676 24 64 304
REGON – 122838510
KRS – 0000458418 (aktualny odpis KRS można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości)
Nest Bank 67 1870 1045 2078 1053 4490 0001

Fundatorzy:
Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Eurokreator sp. z o.o.
Silvermedia sp. z o.o.
EcoPlant Householding sp. z o.o.

Prezes Zarządu – Kazimierz Murzyn

Life Science Open Space

Life Science Open Space to otwarta platforma współpracy, zarządzana przez Fundację Klaster LifeScience Kraków.

Celem LSOS jest promocja Open Innovation – interdyscyplinarnej współpracy środowisk (nauki i biznesu), związanych z rozwojem i wdrażaniem technologii, produktów i usług dla ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA.

Punktem kulminacyjnym jest coroczne jesienne wydarzenie: Life Science Open Space – Otwarte Forum Współpracy i Innowacji dla ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA.