Polityka Prywatności

Ogólne postanowienia

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności wszystkich użytkowników serwisu dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: www.lifescience.pl (dalej również jako: „Serwis”).

Administratorem Serwisu jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 KRAKÓW, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000458418, NIP: 6762464304, REGON: 122838510.4 (dalej również jako: „Fundacja”).

Każdego użytkownika Serwisu, a także stron umieszczonych w subdomenach strony internetowej www.lifescience.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://lifescience.pl/politykaprywatnosci/

Fundacja Klaster LifeScience Kraków przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisów internetowych prowadzonych przez Fundację, w szczególności Fundacja nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych czy adresowych użytkowników swojego serwisu.

Dane Osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja LifeScience Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 12 (kod pocztowy: 30-348), zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które przetwarzane będą w związku z przesłanym przez Ciebie zapytaniem. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Twoje dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być jedynie instytucje upoważnione z mocy prawa. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, a ich przetwarzanie odbywać będzie się wyłącznie w celu i przez okres niezbędny do realizacji zapytania skierowanego w formularzu kontaktowym.

Administrator informuje, iż masz prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody do przetwarzania danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Aby zrealizować swoje uprawnienia należy skontaktować się z Administratorem listownie (ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków) lub mailowo (rodo@lifescience.pl).

Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami.

Subskrypcja informacji

Zaprenumerowanie informacji od Klastra LifeScience Kraków, którym zarządza Fundacja Klaster LifeScience Kraków wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi informacje. Imię pozwala naszej firmie zwracać się do użytkowników po imieniu.

Rozsyłanie Wiadomości

Fundacja może przesyłać wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, usług, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) tym użytkownikom, których dane kontaktowe posiada oraz które wyraziły wyraźną zgodę na ich przesyłanie w sposób określony w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w Serwisie przy okazji umieszczania informacji w opisie przedsiębiorstwa w dziale „Członkowie Klastra”, wysyłania komentarzy do artykułów, publikacji lub komentarzy pod postami na blogu, stronie itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Wykorzystywanie ich przez osoby trzecie, które nie są związane z Fundacją Klaster LifeScience Kraków, nie podlega zasadom ochrony prywatności stosowanym przez Fundację.

Inne formularze

Dostępne za pośrednictwem Serwisu formularze, służące do wypełnienia danych osobowych użytkownika, które dotyczą usług, produktów, serwisów i czasopism nie pochodzących od Fundacji Klaster LifeScience Kraków nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Ochrona danych osobowych oraz prywatności użytkowników w związku z korzystaniem z formularzy i usług, o których mowa w zdaniu pierwszym podlega zasadom określonym przez te podmioty.

Przesyłanie plików Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Pliki typu cookies umożliwiają:

a)  dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników;

b)  tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu;

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.