Polityka Prywatności

Ogólne postanowienia

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności wszystkich użytkowników serwisu dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: www.lifescience.pl (dalej również jako: „Serwis”).

Administratorem Serwisu jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 KRAKÓW, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000458418, NIP: 6762464304, REGON: 122838510.4 (dalej również jako: „Fundacja”).

Każdego użytkownika Serwisu, a także stron umieszczonych w subdomenach strony internetowej www.lifescience.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://lifescience.pl/politykaprywatnosci/

Fundacja Klaster LifeScience Kraków przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisów internetowych prowadzonych przez Fundację, w szczególności Fundacja nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych czy adresowych użytkowników swojego serwisu.

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Fundacja.

W czasie korzystania z Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które użytkownik będzie proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień lub formularzach zapisu może być wymagane o innych danych osobowych, wskazanych w formularzu. Fundacja wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu oraz do świadczenia usług, które są za pośrednictwem niego dostępne.

Fundacja Klaster LifeScience Kraków przetwarza dane osobowe dla celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług.

Dane dotyczące użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją celów, do których dane zostały zebrane.

Fundacja Klaster LifeScience Kraków informuje, że z momentem połączenia się przez użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z Serwisem. Fundacja  informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.

Użytkownik może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Fundację swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Fundacja pozostanie uprawniona na mocy odpowiednich przepisów prawa. W tym celu należy wysłać maila na adres klaster(at)lifescience.pl lub zadzwonić pod numer 12 297 46 05.

Fundacja Klaster LifeScience Kraków zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu pierwszym informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

Subskrypcja informacji

Zaprenumerowanie informacji od Klastra LifeScience Kraków, którym zarządza Fundacja Klaster LifeScience Kraków wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi informacje. Imię pozwala naszej firmie zwracać się do użytkowników po imieniu.

Rozsyłanie Wiadomości

Fundacja może przesyłać wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, usług, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) tym użytkownikom, których dane kontaktowe posiada oraz które wyraziły wyraźną zgodę na ich przesyłanie w sposób określony w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w Serwisie przy okazji umieszczania informacji w opisie przedsiębiorstwa w dziale „Członkowie Klastra”, wysyłania komentarzy do artykułów, publikacji lub komentarzy pod postami na blogu, stronie itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Wykorzystywanie ich przez osoby trzecie, które nie są związane z Fundacją Klaster LifeScience Kraków, nie podlega zasadom ochrony prywatności stosowanym przez Fundację.

Inne formularze

Dostępne za pośrednictwem Serwisu formularze, służące do wypełnienia danych osobowych użytkownika, które dotyczą usług, produktów, serwisów i czasopism nie pochodzących od Fundacji Klaster LifeScience Kraków nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Ochrona danych osobowych oraz prywatności użytkowników w związku z korzystaniem z formularzy i usług, o których mowa w zdaniu pierwszym podlega zasadom określonym przez te podmioty.

Przesyłanie plików Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Pliki typu cookies umożliwiają:

a)  dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników;

b)  tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu;

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.