Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej

Sano to projekt realizowany przez Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH wraz z pięcioma partnerami, w ramach programu Teaming for Excellence Horyzont 2020 oraz programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Sano powstanie jako międzynarodowa fundacja badawcza zlokalizowana w Krakowie. Kluczowym...

O SANO

WYDARZENIA

Projekt jest finansowany w ramach programu H2020-WIDESPREAD-2016-2017 TEAMING PHASE 2 (grant 857533), Programu Międzynarodowych Agend Badawczych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz przez MNiSW.

PARTNERZY PROJEKTU

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  • AGH / Cyfronet

  • Klaster LifeScience Kraków

  • Fraunhofer ISI

  • Julich Forschungszentrum

  • The Uniwersity of Sheffield / Insigneo