RADA PROGRAMOWA KLASTRA

Rada Programowa jest organem doradczym mającym na celu wytyczanie i opiniowanie szczegółowych kierunków działalności Fundacji Klaster LifeScience Kraków.

Do głównych zadań rady programowej należą:

  • Inicjowanie kierunków działalności Fundacji;
  • Rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych;
  • Opiniowanie bieżącej realizacji projektów i zadań;
  • Powoływanie grup zadaniowych Klastra;

Skład Rady Programowej Klastra wybranej w posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r.

Imię i Nazwisko Reprezentowany podmiot Funkcja
Maciej SzaleniecInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PANPrzewodniczący RP
Rafał DunalSilvermediaZastępca Przewodniczącego RP
Paweł BłachnoJagiellońskie Centrum InnowacjiCzłonek RP – Fundator
Gabriela Konopka-CupiałUniwersytet Jagielloński (CITTRU)Członek RP – Grupa Edu
Katarzyna WysockaPrezydent Miasta KrakowaCzłonek RP – UMK
Rafał KunaszykEurokreatorCzłonek RP – Fundator
 Województwo MałopolskieCzłonek RP – UMWM
Szymon Strzelichowski
Wojewoda MałopolskiCzłonek RP – UW
Anna Sowa-JadczykMałopolska Agencja Rowoju RegionalnegoCzłonek RP – Fundator

Zapoznaj się z regulaminem Rady Programowej.