Rada Programowa Klastra

RADA PROGRAMOWA KLASTRA

Rada Programowa jest organem doradczym mającym na celu wytyczanie i opiniowanie szczegółowych kierunków działalności Fundacji Klaster LifeScience Kraków.

Do głównych zadań rady programowej należą:

  • Inicjowanie kierunków działalności Fundacji;
  • Rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych;
  • Opiniowanie bieżącej realizacji projektów i zadań;
  • Powoływanie grup zadaniowych Klastra;

Skład Rady Programowej Klastra wybranej w posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r.

Imię i Nazwisko Reprezentowany podmiot Funkcja
Maciej Szaleniec Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Przewodniczący RP
Jarosław Bułka Silvermedia Zastępca Przewodniczącego RP
Paweł Błachno Jagiellońskie Centrum Innowacji Członek RP – Fundator
Barbara Bulanowska Szpital Uniwersytecki UJ Członek RP – Grupa Med
Kamil Kipiel Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Członek RP – Grupa Biz
Gabriela Konopka-Cupiał Uniwersytet Jagielloński (CITTRU) Członek RP – Grupa Edu
Rafał Kulczycki Prezydenta Miasta Krakowa Członek RP – UMK
Rafał Kunaszyk Eurokreator Członek RP – Fundator
Robert Maciaszek Województwo Małopolskie Członek RP – UMWM
Paweł Mucha Wojewoda Małopolski Członek RP – UW
Piotr Pierzchalski OncoGene Diagnostics Członek RP – Grupa BioF
Anna Sowa-Jadczyk Małopolska Agencja Rowoju Regionalnego Członek RP – Fundator

Zapoznaj się z regulaminem Rady Programowej.

WSPÓŁPRACA

zostań członkiem klastra
oferta klastra
członkowie klastra
weź udział w projekcie klastra