sobota, 24 lipca 2021

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

RADA PROGRAMOWA KLASTRA

Rada Programowa jest organem doradczym mającym na celu wytyczanie i opiniowanie szczegółowych kierunków działalności Fundacji Klaster LifeScience Kraków.

Do głównych zadań rady programowej należą:

  • Inicjowanie kierunków działalności Fundacji;
  • Rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych;
  • Opiniowanie bieżącej realizacji projektów i zadań;
  • Powoływanie grup zadaniowych Klastra;

Skład Rady Programowej Klastra wybranej w wyborach w 2019 r.

Imię i Nazwisko Reprezentowany podmiot Funkcja
Paweł Błachno Jagiellońskie Centrum Innowacji Członek RP – Fundator
Rafał Kunaszyk Eurokreator Członek RP – Fundator
Anna Sowa-Jadczyk Małopolska Agencja Rowoju Regionalnego Członek RP – Fundator
Karolina Jarosińska ExecMind Członek RP
Magdalena Kalińska Uniwersytet Jagielloński (CITTRU) Członek RP
Tomasz Nocuń Ryvu Therapeutics Członek RP
Maciej Szaleniec Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Członek RP
Katarzyna Wysocka Gmina Miejska Kraków Członek RP – UMK
Agnieszka Bachórz Województwo Małopolskie Członek RP – UMWM
Szymon Strzelichowski
Wojewoda Małopolski Członek RP – MUW

Zapoznaj się z regulaminem Rady Programowej.

WSPÓŁPRACA

zostań partnerem klastra
oferta klastra
partnerzy klastra
weź udział w projekcie klastra