Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

RADA PROGRAMOWA KLASTRA

Rada Programowa jest organem doradczym mającym na celu wytyczanie i opiniowanie szczegółowych kierunków działalności Fundacji Klaster LifeScience Kraków.

Do głównych zadań rady programowej należą:

  • Inicjowanie kierunków działalności Fundacji;
  • Rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych;
  • Opiniowanie bieżącej realizacji projektów i zadań;
  • Powoływanie grup zadaniowych Klastra;

Skład Rady Programowej Klastra LifeScience Kraków

Imię i nazwisko Reprezentowany podmiot Funkcja
Paweł Błachno Jagiellońskie Centrum Innowacji Członek RP – Fundator
Anna Sowa – Jadczyk MARR Członek RP – Fundator
Rafał Kunaszyk Eurokreator Członek RP – Fundator
Katarzyna Wysocka Urząd Miasta Krakowa Członek RP – UMWM
Agnieszka Bachórz Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego Członek RP – UMK
Maciej Szaleniec Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Członek RP
Karolina Jarosińska ExecMind Karolina Jarosińska Członek RP
Marian Bubak Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa Fundacja Badawcza Członek RP
Lidia Klimas Selvita S.A. Członek RP
Kazimierz Cięciak Comarch Healthcare S.A. Członek RP
Jolanta Jaśkowska Intech PK sp. z o.o. Członek RP
Monika Bzowska Uniwersytet Jagielloński Członek RP
Jolanta Kołodziejczyk Diagnostyka S.A. Członek RP
Piotr Kupczak Aban sp. z o.o. Członek RP

 

Zapoznaj się z regulaminem Rady Programowej.

WSPÓŁPRACA