Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

RADA PROGRAMOWA KLASTRA

Rada Programowa jest organem doradczym mającym na celu wytyczanie i opiniowanie szczegółowych kierunków działalności Fundacji Klaster LifeScience Kraków.

Do głównych zadań rady programowej należą:

  • Inicjowanie kierunków działalności Fundacji;
  • Rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych;
  • Opiniowanie bieżącej realizacji projektów i zadań;
  • Powoływanie grup zadaniowych Klastra;

Skład Rady Programowej Klastra LifeScience Kraków

Imię i nazwisko Reprezentowany podmiot Funkcja
Paweł Błachno Jagiellońskie Centrum Innowacji Członek RP – Fundator
Anna Sowa – Jadczyk MARR Członek RP – Fundator
Rafał Kunaszyk Eurokreator Członek RP – Fundator
Katarzyna Wysocka Urząd Miasta Krakowa Członek RP – UMK
Agnieszka Bachórz Urząd Marszałkowski Woj.. Małopolskiego Członek RP – UMWM
Lidia Klimas Selvita S.A. Członek RP
Maciej Szaleniec Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Członek RP
Bartłomiej Wielogórski Prodromus S.A. Członek RP
Krzysztof Ambroziak Intermag Sp. z o.o. Członek RP
Aleksander Biesiada Wydawnictwo Interaktywne Medutools Sp. z o.o. Członek RP
Monika Bzowska (Dr hab.) Uniwersytet Jagielloński Członek RP
Michał Korostyński (Dr hab. n. med.) Instytut Farmakologii PAN Członek RP
Elena Olichowska- Szydłowska TERRA seed Członek RP
Andrzej Sechman (Prof. dr hab. inż.) Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja Członek RP

Zapoznaj się z regulaminem Rady Programowej.

WSPÓŁPRACA