Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

ZOSTAŃ PARTNEREM KLASTRA

Członkiem Klastra

Partnerem Klastra może zostać na zasadach dobrowolności każda firma/instytucja działająca w sektorze life science lub świadcząca usługi dla tego sektora. Lokalizacja firmy nie ma znaczenia, ale ze względu na potrzebę czynnego uczestnictwa w życiu Klastra, dobrze by siedziba lub przedstawicielstwo firmy były w woj. małopolskim lub sąsiadującym.


Partnerzy Klastra dzielą się na sześć grup merytorycznych:
 • Przedsiębiorstwa (BioF) do tej grupy należą firmy bezpośrednio działające w obszarze life scence (biotechnologia, farmacja, produkcja urządzeń medycznych i diagnostycznych, etc.),
 • Jednostki Ochrony Zdrowia (Med) członkowie tej grupy to publiczne i nie publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz firmy związane ze służą zdrowia,
 • Instytuty Badawczo-Rozwojowe (B&R) w tej grupie znajdują się ośrodki badawcza i instytuty naukowe,
 • Podmioty związane z Edukacją (Edu) grupa przeznaczona jest dla uczelni wyższych oraz szkół prowadzących kształcenie w zakresie life science (farmacja, medycyna, biologia, biotechnologia, chemia, kosmetologia etc.),
 • Podmioty Otoczenie Biznesu (Biz) to przedsiębiorstwa i inne podmioty świadczące usługi na rzecz i z dedykacją dla sektora life science,
 • Administracja (Gov) to grupa składająca się z przedstawicieli władz lokalnych.

W celu uzyskania Partnerstwa należy:

 • Krok 1. Uzyskać dwa listy popierające od Partnerów Klastra (aktualna lista Partnerów Klastra tutaj).
 • Krok 2. Zapoznać się i uzupełnić dokumenty aplikacyjne: Ankietę oraz Umowę Partnerską (do pobrania).
 • Krok 3. Dostarczyć na adres klaster@lifescience.pl
  • uzupełnioną, ale niepodpisaną umowę,
  • ankietę w wersji edytowalnej i jej podpisany skan,
  • logo firmy/instytucji w formacie jpg i/lub png oraz w krzywych (ai., cdr. eps.)
 • Krok 4. Zaprezentować firmę przed Radą Programową Fundacji, która w formie jawnego głosowania przyjmuje nowych partnerów.

Partnerstwo w Klastrze jest płatne. Wysokości opłat, uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa i jego przynależności od grupy interesów, podane są w załączniku nr 1 do Umowy Partnerskiej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty aplikacyjne (plik spakowany ZIP)

Członkiem Klastra

Więcej informacji dla nowych partnerów klastra (ZIP).

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Zadzwoń – dowiedz się więcej: +48 122974698