ZOSTAŃ PARTNEREM KLASTRA

Członkiem Klastra

Partnerem Klastra może zostać na zasadach dobrowolności każda firma/instytucja działająca w sektorze life science lub świadcząca usługi dla tego sektora. Lokalizacja firmy nie ma znaczenia, ale ze względu na potrzebę czynnego uczestnictwa w życiu Klastra, dobrze by siedziba lub przedstawicielstwo firmy były w woj. małopolskim lub sąsiadującym.


Partnerzy Klastra dzielą się na sześć grup merytorycznych:

W celu uzyskania Partnerstwa należy:

 • Krok 1.
  Uzyskać dwa listy popierające od Partnerów Klastra (aktualna lista Partnerów Klastra tutaj).
 • Krok 2.
  Zapoznać się i uzupełnić dokumenty aplikacyjne: Ankietę oraz Umowę Partnerską (do pobrania).
 • Krok 3.
  Dostarczyć:

  • podpisane dokumenty do biura Klastra LifeScience Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków.
  • edytowalną wersję ankiety na adres e-mail klaster@lifescience.pl.
  • logo firmy/instytucji w formacie jpg i/lub png oraz w krzywych (ai., cdr. eps.) na adres e-mail klaster@lifescience.pl.
 • Krok 4.
  Zaprezentować firmę przed Radą Programową Fundacji, która w formie jawnego głosowania przyjmuje nowych partnerów.

Partnerstwo w Klastrze jest płatne. Wysokości opłat podane są w załączniku nr 1 do Umowy Partnerskiej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty aplikacyjne (plik spakowany ZIP)

Członkiem Klastra

Więcej informacji dla nowych partnerów klastra (ZIP).

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Zadzwoń – dowiedz się więcej: +48 122974698