Jak zostać członkiem Klastra

ZOSTAŃ CZŁONKIEM KLASTRA

Członkiem Klastra

Członkiem Klastra może zostać na zasadach dobrowolności każda firma/instytucja działająca w sektorze life science lub świadcząca usługi dla tego sektora. Lokalizacja firmy nie ma znaczenia, ale ze względu na potrzebę czynnego uczestnictwa w życiu Klastra, dobrze by siedziba lub przedstawicielstwo firmy były w woj. małopolskim lub sąsiadującym.


Członkowie Klastra dzielą się na sześć grup merytorycznych:

W celu uzyskania członkostwa należy:

 • Krok 1.
  Uzyskać dwa listy popierające od członków Klastra (aktualna lista członków Klastra tutaj).
 • Krok 2.
  Zapoznać się i uzupełnić dokumenty aplikacyjne: Ankietę oraz Umowę Partnerską (do pobrania).
 • Krok 3.
  Dostarczyć:

  • podpisane dokumenty do biura Klastra LifeScience Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków.
  • edytowalną wersję ankiety na adres e-mail klaster@lifescience.pl.
  • logo firmy/instytucji w formacie jpg i/lub png oraz w krzywych (ai., cdr. eps.) na adres e-mail klaster@lifescience.pl.
 • Krok 4.
  Zaprezentować firmę przed Radą Programową Fundacji, która w formie jawnego głosowania przyjmuje nowych członków.

Członkostwo w Klastrze jest płatne. Wysokości opłat podane są w załączniku nr 1 do Umowy Partnerskiej.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty aplikacyjne (plik spakowany ZIP)

Członkiem Klastra

Więcej informacji dla nowych członków klastra (ZIP).

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Zadzwoń – dowiedz się więcej: +48 122974698

WSPÓŁPRACA

zostań członkiem klastra
oferta klastra
członkowie klastra
weź udział w projekcie klastra