sobota, 3 grudnia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Centrum Badawczo-Rozwojowe NOVASOME – dynamicznie rozwijająca się firma z branży farmaceutycznej

Przedstawiamy kolejną firmę, która bierze udział w projekcie Miesiąc Partnera Klastra. Centrum Badawcze Novasome to dynamicznie rozwijająca się firma z branży farmaceutycznej. W artykule rozpoczynającym cykl, przybliżamy opis działalności Centrum Badawczo-Rozwojwego oraz oferowanych usług....

WARMIE – innowacyjne rozwiązania w sektorze opieki zdrowotnej

Przedstawiamy kolejną firmę, która bierze udział w projekcie Miesiąc Partnera Klastra. Spółka Warmie, zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w sektorze opieki zdrowotnej. W artykule rozpoczynającym cykl, przybliżamy opis działalności firmy oraz jej flagowych produktów....

Zdrowie psychiczne – nie bagatelizujmy depresji

Zdrowie psychiczne, nazywane również stanem równowagi psychicznej, jest podstawą prawidłowego funkcjonowania człowieka. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji....

StrongUJ – platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo

Burnout syndrom, exhaustion disorder, po polsku znane jako syndrom wypalenia zawodowego lub po prostu wypalenie zawodowe  – to termin, który został wprowadzony przez amerykańskiego psychologa Herberta Freudenbergera w 1978 roku w Jurnal of Social Issue. Początkowo sądzono, że jest to zjawisko, najczęściej dotykające...