Partnerzy Klastra

Inicjatywa Klastra LifeScience Kraków łączy wiele podmiotów z różnych dziedzin. Największą grupę stanowią przedsiębiorstwa sektora MSP, drugą przedsiębiorstwa duże(w tym szpitale), kolejną grupą są jednostki naukowe (uczelnie i instytuty badawczo-rozwojowe).

Partnerzy Klastra podzieleni są na 6 zespołów merytorycznych.

Dowiedz się jak zostać Partnerem Klastra!