Członkowie Klastra

CZŁONKOWIE KLASTRA

Inicjatywa Klastra LifeScience Kraków łączy 75 podmiotów. Największą grupę stanowią przedsiębiorstwa sektora MSP (50%), drugą przedsiębiorstwa duże, w tym szpitale (20%), kolejną grupą są jednostki naukowe (uczelnie i instytuty badawczo-rozwojowe) (15%).

Partnerzy Klastra podzieleni są na 6 zespołów merytorycznych.


Dowiedz się jak zostać członkiem Klastra!


Przedsiębiorstwa (BioF) Ochrona zdrowia (Med) Instytuty badawczo-rozwojowe (B&R) Edukacja (Edu) Otoczenie biznesu (Biz) Administracja (Gov)