Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Przygotowanie projektu o Eurogrant na projekt ACCORD-H w ramach programu Digital Europe

Opis projektu: Projekt dotyczy pozyskania dofinansowania na przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach programu Digital Europe - European Digital Innovation Hubs. Wniosek został złożony przez Konsorcjum reprezentowane przez Lidera - Fundację Klaster LifeScience Kraków. Otrzymał wymaganą ilość punktacji merytorycznej, ale nie uzyskał dofinansowania. Cel projektu: Celem projektu...
Przygotowanie projektu o Eurogrant na projekt European Digital Innovation Hub „HealthGoDigital!” w ramach programu Digital Europe

Koordynator projektu

Fundacja Klaster LifeScience Kraków
Klaster LifeScience Kraków

Informacje o projekcie

  • Planowane efekty – Grant ma zostać wykorzystany na wynagrodzenie osób przygotowujących wniosek.
  • Wartość projektu – 23.250,00zł
  • Wkład Funduszy Europejskich – 23.250,00 

O projekcie

Celem projektu jest uzyskanie finansowania z programu Digital Europe: European Digital Innovation Hubs (EDIH): złożenie w terminie do 22.02.2022 i w konsekwencji otrzymanie grantu na prowadzenie EDIH. Planowany EDIH ma się skupiać na cyfryzacji podmiotów ochrony zdrowia.