Program Horyzont Europa – wsparcie dla badań i innowacji w obszarze zdrowia!

650

28 kwietnia 2021 roku zostało zatwierdzone porozumienie z Radą UE dotyczące rozporządzenia wprowadzającego Program Ramowy Horyzont Europa. Program będzie realizowany w latach 2021-2027.

Program Horyzont Europa stanowi kontynuację programu Horyzont 2020 i ma na celu dalsze wsparcie badań i innowacji w obszarach zdrowia, transformacji klimatycznej oraz cyfryzacji. Całkowity budżet programu to 95,5 mld euro, na który składa się 5,4 mld euro z planu odbudowy Next Generation EU. Dzięki temu rekordowemu budżetowi projekt przyczyni się do realizacji celów związanych z przygotowaniem służby zdrowia UE na przyszłe pandemie, obniżeniem emisyjności w przemyśle oraz przejścia w stronę gospodarki cyfrowej. Za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dodatkowy miliard euro przeznaczono na badania podstawowe.

Horyzont Europa wesprze również MŚP prowadzące działalność innowacyjną oraz europejską infrastrukturę badawczą.

Jak dodaje Dan Nica (S&D, RO), sprawozdawca rozporządzenia Horyzontu Europa – „Program Horyzont Europa przygotuje UE na przyszłość, wspierając jej systemy opieki zdrowotnej, przemysł w obniżaniu emisyjności oraz przedsiębiorstwa we wprowadzaniu innowacji. Będzie on również wspierał europejskich naukowców. Ambitne inwestycje w badania i innowacje pozwolą sprostać przyszłym wyzwaniom.”

Nowa odsłona programu Horyzont Europa składa się z trzech części:

  • Filar „Doskonała nauka” – wspierający pionierskie projekty badawcze definiowane i prowadzone przez samych naukowców za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Przewidziano finansowanie stypendiów i wymian dla naukowców poprzez element Działań Marii Skłodowskiej-Curie. Inwestować się też będzie w infrastrukturę badawczą.
  • Filar „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” – wspierający badania związane z wyzwaniami społecznymi i możliwościami technologicznymi i przemysłowymi. Będzie też określać kierunek misji badawczych prowadzonych na skalę unijną. Obejmuje on również działania prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC). Rolą Centrum będzie dostarczanie unijnym i krajowym decydentom politycznym niezależnych dowodów naukowych i wsparcia technicznego.
  • Filar „Innowacyjna Europa” obejmujący działania, dzięki którym Europa stanie się liderem w dziedzinie innowacji tworzących rynek. Ma on również na celu, dzięki wzmacnianiu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), wspieranie integracji biznesu, badań naukowych, szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości.

Więcej na temat realizacji programu na stronie: www.kpk.gov.pl

Poprzedni artykułZdrowie psychiczne w czasie pandemii – jak żyć w świecie zdefiniowanym przez COVID-19
Następny artykułGaraż Lifescience – współdzielony dostęp do infrastruktury, zasobów oraz usług