sobota, 1 października 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

 

LifeScience Kraków EIT Health Hub

W maju, 2022 roku Klaster LifeScience Kraków dołączył do międzynarodowej rodziny EIT Health,  jako nowy EIT Health Regional Innovation Scheme Hub w Polsce.

Przyjęliśmy nazwę: LifeScience Kraków EIT Health Hub. 

EIT Health to organizacja działająca z ramienia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), utworzonego przez Unię Europejską w 2008 r. w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji. EIT Health to największe w Europie partnerstwo publiczno-prywatne działające w obszarze innowacyjnej medycyny i opieki zdrowotnej. Ponad 150 wiodących firm, uczelni wyższych, centrów badawczorozwojowych z całej Europy rozwija wspólne projekty innowacyjne, które są testowane i wdrażane w ramach systemów opieki zdrowotnej. Do tej pory EIT Health przeszkolił 11 tysięcy studentów, lekarzy, naukowców, przedsiębiorców, wdrożył na rynek ponad 55 konkretnych rozwiązań, udzielił wsparcia ponad 600 najlepszym europejskim startupom i pomógł uzyskać finansowanie inwestorskie w wysokości ponad 100 mln euro dla najbardziej obiecujących projektów.

Więcej o EIT Health


EIT Health InnoStars to jeden z ośmiu obszarów, gdzie obecne jest EIT Health. Obejmuje ono połowę Europy, w tym Polskę, Węgry, Włochy i Portugalię oraz państwa włączone w program EIT Health Regional Innovation Scheme (RIS): Kraje Bałtyckie, Chorwację, Słowację, Czechy, Słowenię, Grecję i Rumunię. To kraje, w których według European Innovation Scoreboard (EIS) tempo innowacji jest średnie. EIT Health InnoStars koncentruje się na promocji przedsiębiorczości, innowacjach i edukacji w dziedzinie ochrony zdrowia, zdrowego życia oraz aktywizacji osób starszych. W Polsce EIT Health InnoStars współpracuje z partnerami: Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Więcej EIT Health InnoStars


EIT Regional Innovation Scheme Programme (EIT RIS) to europejski program dla regionów rozwijających się w obszarze innowacji, stworzony przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). W obszarze medycyny i ochrony zdrowia program działa od 2016 r. i jest koordynowany przez EIT Health InnoStars. Na program składa się 13 lokalnych hubów EIT Health z Europy Centralnej, Wschodniej i Południowej. Huby działają jako punkty dostępu do europejskiej sieci najlepszych uniwersytetów i firm komercyjnych, oraz prowadzonych przez nie projektów. Cel programu to stymulowanie innowacji w obszarze medycyny i ochrony zdrowia, odkrywanie unikalnych innowacji oraz wsparcie lokalnych przedsiębiorców, a także umożliwianie im uczestnictwa w europejskich programach, konkursach i proinnowacyjnych projektach. 

Więcej o EIT Health RIS

Zadania

W ramach działalności LifeScience Kraków EIT Health Hub’u będziemy angażować się w eksplorację lokalnej społeczności start-upów, organizować wydarzenia dla interesariuszy, warsztaty i szkolenia dla studentów i przedsiębiorców oraz promować szerokie portfolio instrumentów oferowanych przez EIT Health.

O naszych działaniach i ofercie informować będziemy na stronie www.lifescience.pl oraz w mediach społecznościowych. Obserwujcie #LifeScienceKrakowEITHealthHub

Join to the groups

Aktualności w projekcie

Ostatnia szansa na udział w EIT Health RIS Innovation Training!

Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na warsztaty EIT Health RIS Innovation Training! Klaster LifeScience Kraków zaprasza instytucje z sektora opieki zdrowotnej do udziału w...

Co nowego w EIT Health Innostars? – o tym w biuletynie informacyjnym!

LifeScience Kraków EIT Health Hub zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi działań, projektów i wydarzeń, które organizuje EIT Health InnoStars. Szczegóły w najnowszym...

Wspieraj lokalne projekty sektora opieki zdrowotnej, dołącz do EIT Health RIS Innovation Call

Klaster LifeScience EIT Health Hub zaprasza do udziału w programie EIT Health RIS Innovation Call, którego działania ukierunkowane są na rozwój lokalnych projektów w...

Prowadzisz Start-up? Skorzystaj ze wsparcia z programu EIT Health RIS

EIT Health Start-ups Meet Healthcare Providers to program akceleracyjny skierowany do Startup-ów z sektora zdrowia publicznego. Ty też możesz przyczynić się do realizacji kluczowych...

EIT Health Regional Innovation Scheme

Informacje o projekcie

Partnerzy projektu