Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna i dobrze zarządzana uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Należy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w kraju, będąc liczącym się centrum edukacyjnym i naukowo badawczym. Uczelnia wspiera przedsiębiorczość i innowacyjność Małopolski, pozyskując środki w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczo-rozwojowych związanych z:

 • transferem wiedzy,
 • podniesieniem innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • wpieraniem innowacyjnych pomysłów,
 • podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji pracowników,
 • wspieraniem powstawania nowych miejsc pracy,
 • rozwojem działalności gospodarczej w regionie,
 • współpracą w zakresie organizacji staży studenckich.

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje usługi w zakresie opracowywania ekspertyz oraz opinii o innowacyjności, możliwości prowadzenia wspólnych projektów naukowych realizowanych w ramach konsorcjów naukowych lub naukowo – przemysłowych, a także udziału w organizacji inicjatyw związanych z promowaniem innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości.

Zaangażowanie uczelni w działalność naukową i wspieranie gospodarki potwierdza współpraca z licznymi ośrodkami zagranicznymi oraz kooperacja z firmami Uczelnia w ramach przeprowadzonych ekspertyz.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uczestniczył również w licznych projektach związanych ze wzmocnieniem współpracy Uczelni z biznesem, rozwoju regionu małopolskiego, działalności edukacyjnej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości:

 1. Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski;
 2. The Silver Academy Network;
 3. Innovation Training IT Central Europe – Innotrain IT;
 4. Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań;
 5. Kreator innowacyjności – wzmocnienie współpracy badawczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z przedsiębiorstwami.

O atrakcyjności Uczelni decyduje możliwość uzyskiwania różnych certyfikatów i uprawnień zawodowych, podnoszenia swoich kwalifikacji, oferując liczne studia podyplomowe. Uczelnia prowadzi także prestiżowe studia MBA (Master of Business Administration) i MPA (Master of Public Administration).

Renoma UEK to bogata oferta edukacyjna, doskonale przygotowana kadra oraz warunki do nauki i rozwijania zainteresowań, przestronne sale wykładowe, świetnie wyposażone laboratoria, nowoczesną bibliotekę, basen, halę sportowo-widowiskową a także wciąż rozbudowywany campus. Cechą charakterystyczną UEK jest szeroka gama wykładanych przedmiotów. Oprócz nauk ekonomicznych są to m. in: socjologia, prawo, historia, filozofia, chemia, biologia, fizyka, towaroznawstwo czy ekologia. W trakcie nauki studenci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach i praktykach. Studenci mają możliwość uzyskania podwójnych dyplomów – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zagranicznej uczelni partnerskiej – niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej czy amerykańskiej Realizujemy wiele umów o współpracy z uczelniami w różnych częściach świata.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie może pochwalić się Polską Nagrodę Innowacyjności 2016 za projekty: „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich” oraz „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji” oraz innowacyjne podejście do studenta na rynku pracy.

Adres

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Kontakt

Magdalena Wojnarowska
Tel.: +48 12 2935575,
e-mail: wojnarom@uek.krakow.pl

Strona www

Członkowie Klastra