wtorek, 25 stycznia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI

Spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji została powołana w 2004 r. przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w celu budowy i zarządzania infrastrukturą Life Science Parku, a także zapewnienia szerokiego zestawu usług dla przedsiębiorców i naukowców rozwijających nauki przyrodnicze. Oferta JCI obejmuje przede wszystkim wynajem powierzchni laboratoryjnych, wsparcie finansowe firm w ramach działającego przy JCI funduszy, badania kontraktowe realizowane w należących do spółki laboratoriach, recepturowanie i kontraktową produkcję kosmetyków. Ponadto, JCI oferuje badania kliniczne prowadzone w dedykowanym, specjalistycznym ośrodku Centrum Badań Klinicznych JCI.

Centrum Badań Klinicznych JCI jest jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków wyspecjalizowanych w prowadzeniu komercyjnych badań klinicznych oraz realizowaniu kompleksowych projektów badawczo-rozwojowych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. CBK JCI wspiera jednostki, które planują prowadzić projekty niekomercyjne oferując pracownie obrazowania oraz możliwość przeprowadzenia dla nich fazy klinicznej, czyli badań klinicznych z udziałem pacjentów lub zdrowych ochotników. Ośrodek posiada najnowszej generacji sprzęt diagnostyczny, w tym rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, a także nowoczesną salą zabiegową. Istnieje możliwość dzierżawy/najmu infrastruktury oraz powierzchni Centrum Badań Klinicznych JCI w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub działalności innowacyjnej.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Jagiellońskie Centrum Innowacji dysponuje sześcioma nowoczesnymi laboratoriami, w których oferuje usługi badań kontraktowych realizowanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych, w tym przede wszystkim firm farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych.

– Laboratorium Chromatografii i Spektrometrii Mas – realizuje usługi analityczne oraz doradcze w zakresie analizy jakościowej i ilościowej związków metodą chromatografii cieczowej (HPLC, UHPLC), chromatografii gazowej (GC i GC-MS) oraz chromatografii w stanie nadkrytycznym CO2 (SFC).

– Laboratorium NMR – dysponuje spektrometrem Avance III HD 400 MHz (Bruker) wyposażonym w sondy gradientowe, pracujące w trybie normalnej (BBO)
i odwróconej detekcji (BBI). Obie sondy pozwalają na pomiary widm 1H NMR oraz innych jąder (sondy szerokozakresowe).

– Laboratorium Obrazowania – oferuje szeroką gamę usług z zakresu analizy powierzchniowej, opierającej się głównie na metodzie spektroskopii ramanowskiej oraz mikroskopii elektronowej.

– Laboratorium Biologii Molekularnej – oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie analizy proteomicznej opierając się na metodach elektroforetycznych, chromatograficznych i spektroskopii mas.

– Laboratorium Mikrobiologiczne – wykonuje analizy mikrobiologiczne materiałów biologicznych (w tym żywności i suplementów diety), farmaceutycznych, klinicznych, weterynaryjnych i środowiskowych. Diagnostyka prowadzona jest metodą klasyczną (posiew na podłoże, hodowla, ocena mikroskopowa) oraz innowacyjną metodą diagnostyczną z wykorzystaniem spektrometrii mas typu MALDI TOF.

– Laboratorium Tkanek i Komórek – oferuje izolację oraz hodowlę komórek macierzystych z populacji heterogennych, w tym pochodzących ze: szpiku kostnego, krwi pępowinowej, galarety Worthona, mobilizowanej krwi obwodowej oraz innych tkanek dojrzałych, a także przygotowanie pozyskanych komórek do autologicznych aplikacji, bankowanie i przechowywanie komórek.

Więcej informacji: https://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/laboratoria/

Kontakt: crs@jci.pl

Innowacyjne produkty i usługi
Jagiellońskie Centrum Innowacji zarządza Life Science Parkiem, który znajduje się w południowo-zachodniej części Krakowa, w sąsiedztwie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Park posiada dogodne połączenie z centrum i obwodnicą miasta oraz Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice. Life Science Park włączony jest w obszar Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Infrastruktura Parku obejmuje przede wszystkim specjalistyczne powierzchnie laboratoryjne i biurowe przeznaczone na wynajem. Park przystosowany jest do dowolnej adaptacji infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności w zakresie biotechnologii, biomedycyny, biologii, chemii, farmakologii, fizyki, nanotechnologii i ochrony środowiska.

Więcej informacji: https://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/life-science-park/rozwiazania-techniczne/

Adres

JCI, LIFESCIENCE PARK
ul.Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

Kontakt

Błachno Paweł
Tel: 12 297 46 00, 12 297 46 03
E-mail: pawel.blachno@jci.pl
jci@jci.pl

 

Strona www