Dlaczego warto i powinno się korzystać z Klastra Zabłocie?

765

Miasto Kraków to szczególny, złoty Partner Klastra LifeScience Kraków. Szczególny pod wieloma względami. Wspólnie podejmujemy szereg inicjatyw i aktywności. W gościnnych progach Urzędu Miasta odbywa się KLSK Summit – czyli coroczne spotkanie wszystkich Partnerów Klastra (w tym roku w czwartek, 23 maja).

W ramach kwietniowej odsłony projektu Miesiąc Partnera Klastra chcemy przybliżyć nową inicjatywę Miasta, Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Co kryje się za tym wyjątkowym miejscem na mapie Krakowa? Zapraszamy do lektury artykułu, który pokazuje ofertę Klastra Zabłocie.

Klaster Zabłocie – dlaczego warto i powinno się korzystać z jego zasobów?

4 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, gdzie zorganizowaliśmy Śniadanie Klastra LifeScience Kraków. To jedna z wielu możliwości, jakie daje nowa przestrzeń konferencyjna zlokalizowana na Zabłociu.

Zabłocie – kiedyś całkowicie industrialny obszar Krakowa położony na prawym brzegu Wisły. Dziś jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się części miasta. To właśnie tu, w dawnych budynkach magazynowych przy ul. Zabłocie 20-22, powstał innowacyjny miejski projekt, łączący sektor wiedzy i technologii z inkubacją przedsiębiorczości i aktywnością społeczną.

Dzięki przebudowie istniejących budynków powstała wspólna przestrzeń, przeznaczona do działań i pracy dla start-upów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i społecznych, środowisk twórczych oraz dla mieszkańców i lokalnej społeczności.

Pomysł Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. wyszedł od samych krakowian i krakowianek, narodził się bowiem w trakcie konsultacji społecznych Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa w 2016 r. Zabłocie zostało wybrane nieprzypadkowo – ta dawna poprzemysłowa dzielnica na prawym brzegu Wisły od kilku lat przechodzi błyskawiczną metamorfozę, stając się atrakcyjnym miejscem do życia i zarazem lokowania biznesu. Jednocześnie zauważalny jest tu brak odpowiedniej infrastruktury społeczno-gospodarczej. Dzięki przebudowie powstała wspólna przestrzeń przeznaczona do działań i pracy dla start-upów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, szkół, środowisk twórczych i a także lokalnej społeczności.

Cele i idea powstania Klastra

Ideą przewodnią Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 jest stworzenie przestrzeni, która zapewni odpowiednie warunki do pracy, nauki oraz spędzania czasu wolnego. Celem głównym Klastra jest poprawa dostępności do usług organizacji społecznych i działania na rzecz przedsiębiorczości, aby stworzyć warunki dla włączenia społecznego i zawodowego mieszkańców oraz pobudzić aktywność społeczną i obywatelską. Celami szczegółowymi Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 są:

 1. aktywizacja mieszkańców i przedstawicieli trzeciego sektora na rzecz rozwijania społeczeństwa obywatelskiego,
 2. wzmocnienie i rozwój potencjału organizacji pozarządowych/społecznych,
 3. wsparcie przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju i start-upów, stworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy, zwłaszcza wśród osób młodych, dobrze wykształconych,
 4. poprawa dostępu Miasta Krakowa do know-how oraz innowacyjnych idei, rozwiązań, produktów i technologii,
 5. wymiana i pozyskiwanie doświadczeń i wiedzy – budowanie sieci powiązań kooperacyjnych,
 6. rozwój otoczenia dla biznesu, start-upów, freelancerów mikroprzedsiębiorstw,
 7. zacieśnienie współpracy przedsiębiorstw ze sferą badawczo-rozwojową (B+R).

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 składa się z dwóch budynków:

Budynek A, nazywany również Zabłocie Space, to miejsce, które służy wydarzeniom oraz prowadzeniu działalności przez podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe. Przestrzenie udostępnione użytkownikom obejmują dwie główne strefy: Strefę Przedsiębiorczości/Kreatywnej oraz Strefę Innowacji Społecznych. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych, dostarczycieli usług okołobiznesowych oraz użytkowników open-space, natomiast druga dla organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców, w tym inkubatorów społecznych i laboratoriów społecznych.
Pośród lokatorów Klastra wymienić należy:

 • Bank Żywności;
 • Centrum Wielokulturowe;
 • Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców

Budynek B to siedziba różnych instytucji i organizacji. Mieści się w nim:

 • siedziba Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK
 • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy UMK
 • Centrum Obywatelskie
 • Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki

Operatorem Klastra jest Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji w Urzędzie Miasta Krakowa.

Działania i innowacje w Klastrze Zabłocie

Klaster od początku swojej działalności żyje bardzo intensywnie. W ciągu krótkiego okresu odbyło się tu wiele wydarzeń o różnej tematyce, przyciągając tysiące uczestników. Miejsce to stało się platformą dla spotkań biznesowych, konferencji, warsztatów, wydarzeń kulturalnych oraz aktywności społecznych.

Działalność konferencyjno-wystawienniczą Klaster zainaugurował wystawą „Innowacje w praktyce”, gdzie zostały zaprezentowane innowacyjne produkty wskazujące na kierunki rozwoju przemysłu przyszłości a następnie konferencją „Horyzonty przyszłości”  zorganizowaną we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową. Prezentowane były technologie od inspirujących startupów po współpracę nauki w „wielkim biznesem”, przedstawiono przykłady zastosowania innowacji oraz udanej kooperacji uczelni z firmami.

W IV kwartale 2023 roku w Klastrze w budynku A odbyło się 16 imprez i spotkań o różnej tematyce, w których uczestniczyło prawie 900 osób. W pierwszym kwartale 2024 roku liczba wydarzeń wyniosła już 32, a liczba uczestników się podwoiła.

Centrum Obywatelskie, znajdujące się na parterze budynku B w ciągu całego 2023 roku przyjęło prawie 4400 użytkowników. Wśród organizatorów spotkań znajdują się takie organizacje jak Młodzieżowa Rada Krakowa, Fundacja Optimum Pareto czy Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.

W Klastrze odbywają się stale wydarzenia o różnej tematyce adresowanej do bardzo różnych odbiorców, między innymi – hackathon Kraków Innovation Games, konferencja nt. ESG (z ang. Environmental, Social and Governance),  działania w ramach projektu „Przedsiębiorcze Krakowianki”, tu także świętowano 60-Lecie Urzędu Statystycznego, odbyły się Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieżowych Rad Miasta oraz Kongres Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, miało miejsce wydarzenie wspierające proces rewitalizacji – SĄSIEDZKIE INNOWACJE – Przystanek Grzegórzki. Mury Klastra gościły także Radę Izby Przemysłowo-Handlowej, Forum Rozwoju Gospodarczego Metropolii Krakowskiej, 5th ATELIER Fellow Cities Event, New Education Forum, Grodzki Urząd Pracy, Radę Partnerów Krakowskiego Ośrodka Naukowo-Akademickiego, Transportowy Okrągły Stół, Konferencję „Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych”.

Tutaj swój jubileusz wraz z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego i polskich władz, a także zamieszkującymi w Krakowie cudzoziemcami z kilkudziesięciu krajów, świętowało Centrum Wielokulturowe. Ponad 200 uczestników wzięło udział w wydarzeniu „Zdrowie dla wszystkich”, gdzie odbywały się wykłady i pokazy podmiotów zajmujących się zdrowiem, profilaktyką i rehabilitacją, a także konsultacje ekspertów, bezpłatne badania i warsztaty dla dorosłych i dzieci.

Z przestrzeni Klastra korzystają instytucje, firmy, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, ale nie tylko edukacja czy biznes znajduje tu miejsce dla siebie – odbywają się tu także wydarzenia kulturalne jak koncert Świąteczny pod tytułem „Rozkolęda”, popołudniowe spotkania klubów, warsztaty, a nawet zajęcia sportowe.

Klaster Zabłocie działa po to, by łączyć naukę, biznes, mieszkańców i samorząd. By w kontekście przestrzeni i relacji otworzyć się na innowacje, i te społeczne i te przedsiębiorcze, by promować imponujące realizacje krakowskich badaczy, ofertę centrów transferu technologii, by zachęcać i pokazywać możliwości rozwoju talentów na krakowskim rynku pracy, by przekuwać pasję w pomysły na biznes. Dlatego właśnie klastrowa oferta skierowana jest do: mieszkańców, przedsiębiorców, naukowców, studentów, organizacji społecznych, do każdego podmiotu, któremu zależy, by Kraków był miastem, w którym chce się żyć.

Zabłocie Space to miejsce spotkań, przestrzeń integracji społeczno-ekonomicznej oraz wsparcia dla różnych grup mieszkańców Krakowa. To właśnie tutaj marzenia i wizje stają się rzeczywistością, tworząc lepsze jutro dla społeczności lokalnej oraz całego miasta.

Poprzedni artykułTłumaczenia w branży life science – możliwości i wyzwania
Następny artykułBusiness Development – jaką strategię przyjąć? | Podsumowanie Śniadania z Klastrem