sobota, 24 lipca 2021

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Strona główna Partnerzy Klastra

Partnerzy Klastra

Partnerzy Kastra podzieleni są na 6 zespołów merytorycznych.
Największą grupę stanowią przedsiębiorstwa sektora MSP (50%), drugą przedsiębiorstwa duże, w tym szpitale (20%), kolejną grupą są jednostki naukowe (uczelnie i instytuty badawczo-rozwojowe) (15%).

Badania powierzchni materiałów – poznaj możliwości współpracy z Wydziałem Chemii UJ

Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim to nie tylko dostęp do doskonale wyposażonych laboratoriów, ale przede wszystkim do wysoko wyspecjalizowanej kadry, otwartej na rozwiązywanie niestandardowych problemów naukowobadawczych. Wydział Chemii oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego...

Spółka WARMIE poszukuje Partnera do przeprowadzenia badań z wykorzystaniem sensora temperatury

Spółka Warmie realizuje badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych, produkuje wyroby medyczne, prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną wyrobów medycznych. Zespół Spółki posiada bogate doświadczenie w zakresie wprowadzania nowych technologii w...

Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe – Selvita rozpoczyna budowę!

Selvita -  jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, Złoty Partner Klastra LifeScience Kraków, rozpoczyna budowę własnej powierzchni badawczej, która zostanie zlokalizowana w Krakowie, przy ul. Podole, w odległości niespełna 700 m...

Długofalowe skutki zdrowotne zakażenia SARS-CoV-2 – powikłania pulmonologiczne

Wątek pandemii COVID-19 w dalszym ciągu dotyka każdego z nas. W dobie masowych szczepień warto po raz kolejny rzucić światło na temat związany z powikłaniami. Kolejny z artykułów przygotowanych przez Dział Rozwoju Biomed Lublin...