poniedziałek, 17 stycznia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Strona główna Partnerzy Klastra

Partnerzy Klastra

Partnerzy Kastra podzieleni są na 6 zespołów merytorycznych.
Największą grupę stanowią przedsiębiorstwa sektora MSP (50%), drugą przedsiębiorstwa duże, w tym szpitale (20%), kolejną grupą są jednostki naukowe (uczelnie i instytuty badawczo-rozwojowe) (15%).

Nowi Partnerzy Klastra – Nowe możliwości współpracy

Serdecznie witamy w naszym gronie nowych Partnerów Klastra LifeScience Kraków, przyjętych podczas zebrań Rady Programowej w dniach 09 listopada i 13 grudnia. Nasza społeczność poszerzyła się o 6 firm o różnorodnych profilach działalności.  Zapraszamy do zapoznania się...

Ponad 7 mln na termomodernizację Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

16 grudnia br. podpisana została umowa pomiędzy Partnerem Klastra - Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z ramienia Uczelni umowę podpisał Kanclerz URK Tomasz Szanser oraz...

Działasz w branży biotechnologicznej? Pozyskaj nowego Partnera!

Szansa dla firm działających w branży oczyszczania i diagnostyki biotechnologicznej. Nawiąż współpracę z niemiecką firmą, poszukującą partnerów partnerów dystrybucyjnych w zakresie rozwoju i produkcji wysokiej jakości mediów do chromatografii cieczowej w skali analitycznej i...

Nowa dyrektywa – dowiedz się więcej o ochronie praw sygnalistów

Już 17 grudnia br. w życie wejdzie nowa Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów. Ustawa ta nałoży na organizacje szereg obowiązków związanych m.in. z wprowadzeniem regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, zasad przyjmowania zgłoszeń, wyznaczenia odpowiednich jednostek do...