Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Strona główna Partnerzy Klastra

Partnerzy Klastra

Partnerzy Kastra podzieleni są na 6 zespołów merytorycznych.
Największą grupę stanowią przedsiębiorstwa sektora MSP (50%), drugą przedsiębiorstwa duże, w tym szpitale (20%), kolejną grupą są jednostki naukowe (uczelnie i instytuty badawczo-rozwojowe) (15%).

Prof. Grażyna Ewa Ptak z UJ wyróżniona w Konkursie RSE International Joint Projects

Uniwersytet Jagielloński, będący Złotym Partnerem Klastra, kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój naukowy i współpracę międzynarodową. Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat najnowszych osiągnięć badawczych UJ, w tym projektu dotyczącego mechanizmów reprodukcji i...

Co nowego w świecie regulacji wyrobów medycznych? – Biuletyn Kancelarii IPSO Legal #Lipiec 2024.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym cyklem publikacji dotyczących zmian i nowości w świecie regulacji wyrobów medycznych, przygotowanych przez Kancelarię IPSO Legal. W najnowszym numerze: Zmiany w MDR i IVDR oficjalnie opublikowane 9 lipca 2024 roku,...

„Stosujemy nowoczesne technologie komputerowe i analizę danych, aby opracować nowe metody poprawy zdrowia ludzkiego.”

W dobie dynamicznego rozwoju technologii komputerowych i analizy danych, Sano - Centre for Computational Personalized Medicine stawia na innowacje mające na celu poprawę zdrowia ludzkiego. W ramach projektu Miesiąc Partnera Klastra, zachęcamy do poznania...

Nowi Partnerzy Klastra 🤝 Nowe możliwości współpracy

Serdecznie witamy w naszym gronie nowych Partnerów Klastra LifeScience Kraków, przyjętych podczas zebrania Rady Programowej 12 marca oraz 20 czerwca! Nasza społeczność poszerzyła się o 9 firm. Zapraszamy do zapoznania się z profilami tych instytucji...