Strona główna Partnerzy Klastra

Partnerzy Klastra

Partnerzy Kastra podzieleni są na 6 zespołów merytorycznych. Największą grupę stanowią przedsiębiorstwa sektora MSP (50%), drugą przedsiębiorstwa duże, w tym szpitale (20%), kolejną grupą są jednostki naukowe (uczelnie i instytuty badawczo-rozwojowe) (15%).