Strona główna Partnerzy Klastra

Partnerzy Klastra

Partnerzy Kastra podzieleni są na 6 zespołów merytorycznych. Największą grupę stanowią przedsiębiorstwa sektora MSP (50%), drugą przedsiębiorstwa duże, w tym szpitale (20%), kolejną grupą są jednostki naukowe (uczelnie i instytuty badawczo-rozwojowe) (15%).

COSMEETING – Podsumowanie

15 stycznia 2020 roku, Centrum Transferu Technologii CITTRU, zorganizowało spotkanie managerów Branży Kosmetycznej oraz Naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykonujących i oferujących badania w...

Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2019

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zwycięzcą kategorii "Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital" w XIX edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie...

Jak być szczęśliwym w pracy – zdrowie psychiczne Menadżera w świecie...

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Jak być szczęśliwym w pracy - zdrowie psychiczne Menadżera w świecie VUCA". Organizowane jest ono przez...

Przenosiny Szpitala Uniwersyteckiego – informacje i ciekawostki

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu to: 501 136,52 m3 kubatury brutto, 108 395,35 m2 powierzchni netto, 15,28 ha obszaru przeznaczonego na inwestycję W skład kompleksu szpitalnego wchodzi szereg...