Introduction to clinical research

W ostatnich latach Polska stała się atrakcyjną lokalizacją w UE do prowadzenia badań klinicznych.

Wszystko za sprawą dostępności do nowoczesnej infrastruktury, wykwalifikowanego personelu medycznego oraz polityki legislacyjnej wspierającej badania w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Co więcej, na Polskę patrzy się również jak na szybko rozwijający się rynek leków i opieki zdrowotnej (PWC: From Vision to decision: Pharma 2020).

W  serii artykułów dostępnych dzięki firmie Advanced Clinical Trials (ACT), podsumowujemy proces badań klinicznych,  usługi oferowane firmom z branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych, przepisy regulujące badania i udział w nich pacjentów.

Zapraszamy do lektury!

Introduction to clinical research