Tydzień biogospodarki: Porozmawiajmy o żywności

177

Celem projektu ‘BLOOM: Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovations’* jest budowanie świadomości i wiedzy na temat biogospodarki.

Biogospodarka oznacza zrównoważoną produkcję odnawialnych zasobów biologicznych i przetwarzanie ich na produkty żywnościowe, bioenergię, towary przemysłowe – w tym bioplastiki, biochemikalia, tkaniny i inne materiały, zastępujące produkty konwencjonalnych rafinerii. Jest więc narzędziem rozwoju zrównoważonego.

Żywność obok leków, suplementów i karm dla zwierząt stanowi produkt biogospodarki o specjalnym znaczeniu i wartości.

W czasie tygodnia biogospodarki, w ramach 5 spotkań ‘Science Espresso’ poruszane będą zagadnienia dotyczące całego cyklu powstawania żywności – od ziarna do odpadu.

Specjaliści z krakowskich uniwersytetów: Rolniczego i Ekonomicznego będą opowiadać i odpowiadać na pytania publiczności w tematach: marnowania żywności, żywności funkcjonalnej, certyfikacji ekologicznej, znaczenia bioróżnorodności dla bezpieczeństwa żywnościowego oraz wykorzystania odpadów związanych z produkcją żywności.

Wszystkie spotkania będą odbywać się będą w nieformalnej atmosferze, przy filiżance kawy lub herbaty w kawiarni ‘Pojnarówka’ na parkingu Uniwersytetu Rolniczego, przy al. Mickiewicza 21B.

Zobacz pełny PROGRAM

Serdecznie zapraszamy!

*Projekt Horyzont 2020 BLOOM jest realizowany w Austrii, Niemczech, Szwecji, Finlandii, Holandii, Hiszpanii oraz Polsce, gdzie opiera się na współpracy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, klastra biogospodarki LifeScience, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz innych partnerów wspierających.

AUTOR TEKSTU – dr Małgorzata Pink