Projekt Sano – sesja inauguracyjna

998

Sano to projekt realizowany przez Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH wraz z pięcioma partnerami (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Klaster LifeScience Kraków, Uniwersytet w Sheffield, Fraunhofer ISI oraz Centrum Naukowo-Badawcze Julich), w ramach programu Teaming for Excellence Horyzont 2020 oraz programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Sano – międzynarodowa fundacja badawcza

Sano powstanie w Krakowie, jako międzynarodowa fundacja badawcza, której celem jest tworzenie i rozwijanie zaawansowanych technologii obliczeniowych służących zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, onkologicznych, układu mięśniowo-szkieletowego i innych. Kluczowym partnerem merytorycznym jest Szpital Uniwersytecki. Międzynarodowi partnerzy gwarantują, że technologie te będą sukcesywnie udostępniane lekarzom i pacjentom.

Utworzenie Sano przyczyni się bezpośrednio do rozwoju nauki w naszym regionie poprzez nowe kontakty naukowe oraz możliwość kształcenia doktorantów na światowym poziomie, a ponadto wzmocni transfer wiedzy i technologii do gospodarki sprzyjając powstawaniu nowych firm działających w obszarze zaawansowanych technologii medycznych. Oddziaływanie Centrum będzie miało charakter ponadregionalny i międzynarodowy, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnej medycyny, a w konsekwencji do wzrostu poziomu opieki zdrowotnej.

Digital Health – Sano, czyli sesja inaugurująca projekt w trakcie #LSOS19

26 listopada, podczas konferencji Life Science Open Space 2019 organizowanej przez Klaster LifeScience Kraków, odbyła się sesja inaugurująca projekt. Na spotkanie konsorcjum tworzącego Centrum Medycyny Obliczeniowej zjechali się światowej sławy naukowcy z uniwersytetów w Sheffield, Bolonii, Aachen, Amsterdamu, a także najwyżsi urzędnicy Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele kluczowych ministerstw i agencji krajowych.

Konferencję otworzył V-ce Prezydent Miasta Krakowa, Jerzy Muzyk po czym, na temat rozwoju poprzez współpracę w ramach międzynarodowych projektów, zabrali głos kolejno, Wolfgang Burtscher, Deputy Director-General, Directorate-General for Research and Innovation (RTD) oraz Wojciech Kamieniecki, Dyrektor NCBR. Kilka słów na temat współpracy międzynarodowej powiedział również Konsul Generalny Niemiec, Dr. Michael Groß.

W prezentacji wprowadzającej prof. Peter Sloot (University of Amsterdam) przedstawił dziedzinę symulacji komputerowych, jako narzędzia służącego zrozumieniu i zapanowaniu nad złożonością systemów, w jakich żyjemy. Przykłady, jakimi się posłużył dotyczyły świata medycyny, co było znakomitym nawiązaniem do kolejnych sesji merytorycznych.

W trakcie sesji „Digital Health – Sano”, przedstawiono założenia i cele tego przedsięwzięcia, oraz przykłady działań i projektów możliwych do zrealizowania we współpracy z potencjalnymi partnerami. Sesja była otwarta dla prezentacji przedstawicieli środowisk naukowych i biznesowych. Otworzył ją profesor Marian Bubak, Sano Scientific Affairs Director.

W programie sesji znalazły się następujące wystąpienia:  

 • Scientific program of Sano – Marco Viceconti, Chairman of the Sano Intl Scientific Committee (ISC), Bologna University
 • From research to clinical decision support tools. Rod Hose, member of Sano ISC, University of Sheffield, UK
 • Transfer of research results to hospital practice? My experience in the development of non-invasive intraoperative imaging for the surgery – Claire Chalopin, member of Sano ISC, Innovation Center Computer Assisted Surgery (ICCAS), Universität Leipzig, DE
 • Trends in computing infrastructures and computer simulations – Norbert Attig, Deputy head of Jülich Supercomputing Center
 • About experience of the Professor Zbigniew Religa Foundation of
  Cardiac Surgery Development (FRK) – Zbigniew Nawrat, member of Sano, ISC, FRK Zabrze
 • CompBioMed Scientific Program – Andrew Narracot / Peter Coveney
 • Drug discovery from intramolecular voids perspective – Artur Góra, Tunneling Group, Center of Biotechnology, Silesian University of Technology
 • Medical device of future innovation / device development – Łukasz Partyka, KCRI Sp. z o. o
 • Replacing Site-Based Exercise Tests with Wearable Activity Monitors to Reduce Patient Burden and Time to Signal Detection – Jesper Havsol, Informatics Science Director at AstraZeneca
 • Using Machine Learning to Design Better Clinical Trials – Andrzej Nowojewski, AstraZeneca
 • Digital Pathology and Artificial Intelligence applied to Precision Medicine – Michel Vandenberghe, AstraZeneca
 • TriNetX – Data-Driven Approach to Clinical Trial – Marta Chodorek, TriNetX, Inc. Research & Real-World Evidence
 • Chemoinformatics in Nanomedicine – Tomasz Puzyn, QSAR Lab Sp. z o. o

Kluczowym partnerem sesji było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zaangażowane bezpośrednio w projekt Sano w roli koordynatora projektu.

Po zakończeniu sesji Sano odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, która również ma czynny wkład w sukces, jakim jest pozyskanie projektu. Część projektu finansowana jest w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, którego celem jest tworzenie i rozwój w Polsce nowych jednostek badawczych, kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata. W Sano, który jest również MABem, zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Więcej informacji o Sano na stronie internetowej:

sano.sciencePoprzedni artykułMałopolska – tu technologia staje się biznesem – podsumowanie roku 2019
Następny artykułDzień Informacyjny Projektu Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozwoju działalności B+R+I