Warsztaty SIG Agri-Food: budujemy Mapę Drogową dla rozwoju Technologii Żywności

215

Zapraszamy na spotkanie SIG Agri-Food, które odbędzie się w formie warsztatowej, 19 czerwca 2024 roku, w Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności URK w Krakowie przy ul. Balickiej 104. Celem spotkania jest przedstawienie a następnie omówienie możliwości i uwarunkowań rozwoju obszaru pn. Technologie Żywności.

Spotkanie zapoczątkuje proces budowania Mapy Drogowej dla rozwoju Technologii Żywności, jako strategicznego obszaru inteligentnej specjalizacji Nauki o Życiu.

Aby taka mapa powstała, konieczne jest np. poznanie i zweryfikowanie, czego potrzebują interesariusze w całym łańcuchu wartości (od uprawy po stołówkę), aby być konkurencyjnym na rynku teraz i w przyszłości. Jakie mamy po temu zasoby i jakich zasobów brakuje, bez których nie będzie rozwijać się ani nauka, ani innowacyjna gospodarka. Klaster LifeScience Kraków działa na rzecz rozwoju innowacji dla zdrowia i jakości życia, które w ogromnym stopniu zależą od tego, co jemy i pijemy. Globalne trendy zmieniają paradygmat dbania o zdrowie z „health – care” na „self – care”.

Oznacza to z jednej strony zagrożenia dla tradycyjnych technologii i metod leczenia, ale z drugiej, stwarza szanse dla nowych technologii i zasad żywienia. Mądre inwestowanie w te technologie dzisiaj zbuduje przewagę konkurencyjną jutro. Na pewno więcej można uzyskać działając razem i wykorzystując synergie. Wspólna mapa drogowa rozwoju obszaru Technologie Żywności ma na celu ukierunkować i ułatwić osiągnięcie celów indywidualnie przez każdego zaangażowanego w proces jej tworzenia.

W programie warsztatów:

  • podsumowanie aktualnego stanu działań i wiedzy w kontekście strategii Klastra i Regionalnej Strategii Innowacji
  • prezentacje zasobów, doświadczeń, celów i oczekiwań uczestników spotkania (w tym wizyta w Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności)
  • dyskusja nt. możliwości, barier i innych uwarunkowań rozwoju obszaru Technologie Żywności
  • podsumowanie i plan działania.

Podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie nowoczesnego rolnictwa i zdrowej żywności! Chęć zgłoszenia krótkiej, 10 minutowej prezentacji można zadeklarować poprzez formularz rejestracyjny.

Dołącz do grona interesariuszy i miej realny wpływ na kształt przyszłości rolnictwa w Małopolsce!

Temat: Czy w Małopolsce warto wspierać innowacyjność i przedsiębiorczość w obszarze Technologii Żywności?
Data: Środa, 19 czerwca 2024, godz. 9:30 – 12:30
Miejsce: Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności URK, ul. Balicka 104, Kraków
Dodaj do swojego kalendarzaGoogle Calendar | Outlook Calendar | Office 365 Calendar

Poprzedni artykułZgłoszenia znaków towarowych w złej wierze w praktyce unijnej
Następny artykułPoznajcie nowych członków Rady Programowej Klastra LifeScience Kraków