Przegrody szklane do separacji stref

39

Treść oferty:

Przegrody szklane zaawansowane konstrukcyjnie i technologicznie:
– do organizacji przestrzeni (separacji stref)
– przegrody antybakteryjne
– przegrody akustyczne

Oferta przesłana przez:

POWRÓT DO GIEŁDY OFERT I POTRZEB