Analizy laboratoryjne

43

Treść oferty:

Laboratorium UNILAB świadczy usługi w zakresie:
• określania tożsamości surowców oraz materiałów wyjściowych,
• analizy i oznaczania czystości surowców oraz materiałów wyjściowych,
• analizy zawartości zanieczyszczeń w surowcach i produktach gotowych,
• analizy jakościowej i ilościowej produktów gotowych,
• identyfikacji zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu techniki spektrometrii mas,
• oznaczania śladowych zawartości pierwiastków w surowcach, materiałach wyjściowych oraz produktach finalnych.
• określania zawartości metali szlachetnych z największą dokładnością i precyzją,
• projektowania i optymalizacji metody zgodnie z istniejącymi wytycznymi farmakopealnymi, walidacji metody analitycznej zgodnie z wymaganiami Klienta,
• transferu metody do laboratorium Klienta oraz przeszkolenia Pracowników w zakresie zaimplementowanej metodyki,

Oferta przekazana przez:

  • Firma: Unimetal Rec Sp. z o.o. Sp. k. Laboratorium Unilab
  • E: gpalka@unilab.biz
  • T: +48 660 988 550

POWRÓT DO GIEŁDY OFERT I POTRZEB